Obsługa prawna

Resort Finansów postanowił pójść “na rękę” przedsiębiorcom i wydłużył termin wykonania niektórych obowiązków, związanych z prowadzeniem dokumentacji podatkowej. W Ministerstwie zauważono bowiem, że ze względu…

Czytaj więcej

Kwiecień 2018 r. przyniósł znaczące zmiany w świecie freelancerów – osób prowadzących zdalne biznesy. Dokładnie od 30 kwietnia możliwe jest bowiem prowadzenie tak zwanej działalności…

Czytaj więcej

Prawo autorskie zawsze budziło wiele kontrowersji i wątpliwości. Niejasność przepisów w zestawieniu z nieznajomością prawa po stronie zarówno twórców, jak i zamawiających określone dzieła, powoduje…

Czytaj więcej

Kilka dni temu polski senat opowiedział się za skróceniem terminu przedawnienia roszczeń. Czy naprawdę do tego dojdzie? Jakie konsekwencje będzie niosła za sobą ta zmiana?…

Czytaj więcej

W doktrynie prawa oraz orzecznictwie sądów powszechnych przez wiele lat toczył się spór o to, kto powinien być adresatem oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o…

Czytaj więcej