Blog

Prawo autorskie zawsze budziło wiele kontrowersji i wątpliwości. Niejasność przepisów w zestawieniu z nieznajomością prawa po stronie zarówno twórców, jak i zamawiających określone dzieła, powoduje…

Czytaj więcej

Kilka dni temu polski senat opowiedział się za skróceniem terminu przedawnienia roszczeń. Czy naprawdę do tego dojdzie? Jakie konsekwencje będzie niosła za sobą ta zmiana?…

Czytaj więcej

Odpowiedź na to pytanie jest prostsza niż może się wydawać. Przede wszystkim warto chronić dane osobowe w celu ograniczenia ryzyka ich utraty na rzecz osób…

Czytaj więcej

Dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych była wyrazem wdrożenia dyrektywy 94/95/WE na grunt krajowy. Weszła w życie w 1997 roku i kompleksowo opisywała zasady dotyczące…

Czytaj więcej

RODO wprowadza nową instytucje w stosunku do dotychczasowych przepisów o ochronie danych osobowych. Mowa o certyfikacji, która polega na ustanowieniu mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości…

Czytaj więcej

Na gruncie dotychczasowych przepisów funkcjonowała instytucja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), która została poddana aktualizacji na gruncie przepisów RODO. Z dniem wejścia w życie RODO powoływany…

Czytaj więcej