Czego dowiemy się na szkoleniach RODO?

Duża liczba obowiązków, jaka spadła na przedsiębiorców w związku z obowiązywaniem w Polsce przepisów RODO, spowodowała, że firmy coraz częściej korzystają z różnego rodzaju szkoleń, przybliżających tę tematykę.

RODO – wiele obowiązków

RODO, czyli właściwie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązuje w Polsce od maja 2018 r. Dodatkowo 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Regulacji jest zatem coraz więcej, a przedsiębiorcy zaczynają się w tym wszystkim gubić.

Szkolenia RODO – remedium na problemy przedsiębiorców

Specjaliści, którzy zagadnienie RODO poznali od podszewki, zaproponowali zatem rozwiązanie problemów przedsiębiorców w postaci szkolenia RODO. Taki kurs prowadzony jest zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Szkolenie RODO ma na celu zapoznanie kursantów ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat unijnego rozporządzenia oraz ułatwienie im samodzielnego stosowania obowiązujących reguł. Co również istotne, niektóre podmioty, oferujące szkolenia RODO, umożliwiają skorzystanie z dostępnych dofinansowań. Dzięki temu wdrożenie RODO wymaga jedynie minimalnych kosztów.

Czego dowiemy się poprzez szkolenie RODO?

Praktyczne szkolenie RODO przybliży kursantom istotne pojęcia, związane z RODO, takie jak audyt RODO, inspektor IOD, inspektor RODO i tak dalej. Dzięki szkoleniu będą oni potrafili samodzielnie stworzyć obowiązki informacyjne i zgody, zdiagnozować poszczególne procesy w swoim przedsiębiorstwie, a dodatkowo wzrośnie ich świadomość, dotycząca zmian i zastosowania przepisów, związanych z RODO. Szkolenie RODO nauczy ich właściwego postępowania i obchodzenia się z posiadanymi i przetwarzanymi danymi osobowymi.