Ulga rehabilitacyjna a alimenty

Podatnicy, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawne dzieci, będą mieli szansę na dodatkowe świadczenie. Stanie się tak, o ile kiedyś na podstawie art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odmówiono im przyznania ulgi rehabilitacyjnej ze względu na przekroczenie limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, a konkretniej, ze względu na otrzymywanie alimentów.

Kwietniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

3 kwietnia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny przyjrzał się kwestii zgodności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uniemożliwiały samotnym matkom odliczenie ulgi rehabilitacyjnej na niepełnosprawne dziecko, z regulacjami Konstytucji RP. TK podjął się tego tematu w oparciu o skargę pewnej podatniczki – matki samotnie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

Historia samotnej matki

Wątpliwości podatniczki, która wystąpiła ze skargą, dotyczyły sposobu obliczania dochodu dziecka. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do tego dochodu powinno wliczać się otrzymywane alimenty. W konsekwencji podatniczka – samotna matka, wychowująca niepełnosprawne dziecko, nie mogła skorzystać z ulgi, ponieważ przekroczyła limit dochodu na poziomie 9120 zł rocznie. W ocenie podatniczki niezasadne jest różnicowanie sytuacji rodzin w zależności od formy, w jakiej rodzice spełniają świadczenia alimentacyjne. Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu przyznał jej rację.

Szansa na dodatkowe świadczenie

Kontrowersyjny przepis został już zmieniony na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2017 r. Na podstawie nowych przepisów alimentów nie wlicza się już do dochodu dziecka. Dzięki orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego skorzystają jednak ci, którzy ze względu na brzmienie przepisu ustawy o PIT stracili możliwość uzyskania ulgi. Teraz mają szansę na wznowienie postępowań wszczętych w oparciu o niekonstytucyjny przepis.