Blog

Planowana nowelizacja, wprowadzająca między innymi świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko, ma wejść w życie już 1 lipca 2019 r. Dzięki temu wszyscy rodzice, niezależnie…

Czytaj więcej

Podatnicy, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawne dzieci, będą mieli szansę na dodatkowe świadczenie. Stanie się tak, o ile kiedyś na podstawie art. 26 ust. 7e…

Czytaj więcej

Wygląda na to, że polski rząd chce przeprowadzić zmasowane reformy praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Planowane zmiany dotkną również prawo rodzinne i opiekuńcze. Rząd przyjął…

Czytaj więcej

Pod koniec roku weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Regulacja ta…

Czytaj więcej

Separacja, czyli swoiste zawieszenie trwania małżeństwa, wiąże się z koniecznością zdecydowania o kilku niezwykle istotnych zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania rodziny, obejmujących chociażby wspólny majątek i kwestię…

Czytaj więcej

Resort sprawiedliwości przygotował nowy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany mają na celu wzmocnić ochronę osób, którym zostały przyznane alimenty, usprawnić orzekanie sądów w…

Czytaj więcej