Coraz bliżej 500 plus na każde dziecko

Planowana nowelizacja, wprowadzająca między innymi świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko, ma wejść w życie już 1 lipca 2019 r. Dzięki temu wszyscy rodzice, niezależnie od osiąganych dochodów, otrzymają dodatkowe pieniądze. Nie jest to jednak jedyna, szykowana zmiana.

Rodzice szybciej otrzymają należne im pieniądze

Rezygnacja z kryterium dochodowego w przyznawaniu świadczeń 500 plus wpłynie również pozytywnie na czas przeprowadzania całego procesu. Dzięki tej zmianie rodzice mogą zatem liczyć na szybsze otrzymanie należnego świadczenia. Dodatkowo, nowelizacja zakłada, że wypłata pieniędzy ma być na tyle zautomatyzowana, że urzędnicy nie będą nawet wydawać stosownej decyzji administracyjnej. Rodzic otrzyma jedynie drogą e-mailową automatycznie wygenerowaną informację o przyznaniu świadczenia.

Przewidziano więcej korzyści z programu 500 plus

Zmiana ustawy przewiduje też inne udogodnienia. Na mocy nowelizacji możliwe będzie na przykład przyznanie 500 plus również dzieciom, umieszczonym w placówkach typu socjalnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego i innym podobnym. Poza tym rodzice będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o 500 plus. Obecnie świadczenie przysługuje bowiem od miesiąca złożenia wniosku. Tymczasem na mocy nowych przepisów wystarczy, że rodzice zachowają trzymiesięczny termin, a i tak dostaną świadczenie 500 plus z wyrównaniem od momentu narodzin dziecka.

Jakie są efekty programu 500 plus?

Z pewnością wiele osób cieszy się z dodatkowych pieniędzy, które otrzymały w ramach programu 500 plus. Rząd chwali się, że współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku. Z kolei w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 procent. Nie wiadomo jednak na ile te dane są efektem programu, a na ile konsekwencją wyżu demograficznego i sytuacji w gospodarce.