Działalność nierejestrowana – nowość od kwietnia 2018

Kwiecień 2018 r. przyniósł znaczące zmiany w świecie freelancerów – osób prowadzących zdalne biznesy. Dokładnie od 30 kwietnia możliwe jest bowiem prowadzenie tak zwanej działalności nierejestrowanej. Dla kogo taka forma może okazać się korzystna? Na czym polega tego typu działalność?

 

Prawo przedsiębiorców

 

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Regulacja ta w całości zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając jednocześnie szereg nowych instytucji. Między innymi akt ten sformułował zasady, dotyczące prowadzenia działalności nierejestrowanej, a konkretniej zniesienia obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych.

 

Definicja ustawowa

 

Działalność nierejestrowana lub inaczej – nieewidencjonowana – została zdefiniowana w art. 5 ustawy. W oparciu o te przepisy nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Obecnie pensja minimalna wynosi 2100 zł brutto, a zatem w ramach działalności nierejestrowanej można zarobić maksymalnie 1050 zł.

 

Składki ZUS i podatek dochodowy

 

Wątpliwości pojawiają się w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego. Jak to wygląda w kontekście działalności nierejestrowanej? Osoba prowadząca tego typu działalność nie posiada tytułu ubezpieczenia, a zatem nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Nie musi również uiszczać należności z tytułu składek zdrowotnych. W odniesieniu do podatku dochodowego należy jednak zauważyć, że działalność nierejestrowana nie jest zwolniona z opodatkowania. Konieczne jest zatem prowadzenie księgowości i odprowadzanie podatku dochodowego (w rozliczeniu rocznym – uwzględniamy dochody w rubryce „przychody z innych źródeł” – obowiązuje skala podatkowa 18% i 32%).

 

Dla kogo działalność nieewidencjonowana?

 

Działalność nieewidencjonowana przyda się w szczególności tym, którzy „dorabiają” sobie w obrębie któregoś z wolnych zawodów i uzyskują z tego tytułu bardzo niskie dochody, a ich klienci oczekują wystawienia za świadczone usługi faktury.