Rozwód a dzieci. Planowane zmiany w prawie rodzinnym

Resort sprawiedliwości przygotował nowy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany mają na celu wzmocnić ochronę osób, którym zostały przyznane alimenty, usprawnić orzekanie sądów w tym zakresie oraz ułatwić regulowanie kontaktów rodziców z dziećmi. Czy rzeczywiście tak będzie?

 

Przede wszystkim chronić dzieci

 

Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że rozpad rodziny w wyniku separacji lub rozwodu jest „dzisiaj jednym z najpoważniejszych problemów społecznych”. Pozycja prawna dzieci jest przy tym mocno zmarginalizowana, a tymczasem to właśnie najmłodsi zasługują na szczególną ochronę, jako ci, którzy nie ponoszą winy za zaistniałą sytuację, a jednak biorą udział w konflikcie. Jakie zmiany planuje resort? Między innymi wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych. Wysokość tego świadczenia byłaby uśredniona, dzięki użyciu specjalnego algorytmu. Dzieci mogłyby natychmiast otrzymać pomoc, bez przeprowadzania długiego i żmudnego postępowania. W ramach ochrony dzieci projekt zakłada również nowy rodzaj przestępstwa, który spowodowałby karalność takich czynów, jak: utrudnianie kontaktów z dzieckiem, uchylanie się od orzeczeń sądu w tym zakresie i tak dalej.

 

Szeroko zakrojone zmiany

 

Nowelizacja ustawy ma pozwolić nie tylko na lepszą ochronę dzieci, ale również w pewnym sensie ochronę instytucji małżeństwa. Projekt przewiduje na przykład wprowadzenie tzw. rodzinnego postępowania informacyjnego. Ta instytucja będzie stanowiła wstęp do sprawy rozwodowej lub o orzeczenie separacji i ma na celu pojednanie małżonków lub chociaż wypracowanie porozumienia. Czy zmiany odniosą pozytywne skutki? To okaże się w praktyce.