Separacja – o czym rozstrzyga sąd?

Separacja, czyli swoiste zawieszenie trwania małżeństwa, wiąże się z koniecznością zdecydowania o kilku niezwykle istotnych zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania rodziny, obejmujących chociażby wspólny majątek i kwestię mieszkania. O czym rozstrzygnie sąd w kontekście separacji?

 

Separacja i jej skutki

 

Orzeczenie separacji powoduje w zasadzie wystąpienie takich samych skutków, jak przy rozwodzie.  Sąd, wydając w tym zakresie rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności stwierdzi, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżonków (ewentualnie na zgodny wniosek stron może od tego odstąpić). Kolejno sąd przesądzi o kwestii opieki nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi. Przede wszystkim konieczne będzie wskazanie, kto poniesie koszty utrzymania i wychowania dzieci oraz gdzie będą one mieszkać. Istotnym zagadnieniem, podejmowanym przez sąd będzie również podział majątku wspólnego. W każdym wypadku jednak z chwilą ustanowienia separacji między małżonkami powstanie ustrój rozdzielności majątkowej. Jeżeli jeden z małżonków uniemożliwia wspólne mieszkanie, rozstrzygnięcie sądu obejmie również jego eksmisję. Finalnie sąd może również nakazać jednemu z małżonków, aby przyczyniał się do zaspokajania potrzeb drugiego małżonka, o ile jest wyłącznie winny rozpadu pożycia oraz jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

 

Czy przy separacji konieczna jest pomoc radcy lub adwokata?

 

Niewątpliwie separacja jest dość złożonym zagadnieniem, podobnie jak rozwód i pociąga za sobą daleko idące skutki. W związku z tym pomoc profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego lub adwokata – może okazać się bardzo pomocna. Pozwoli nam to na pozbycie się niepotrzebnego stresu.