Sprawcy przestępstw finansowo-gospodarczych pod lupą prokuratorów

Specjaliści w zakresie prawa i ekonomii stwierdzili, że głównymi sposobami na poprawę stanu polskiego budżetu powinno być uszczelnienie systemu podatkowego i efektywniejsze ściganie przestępców finansowo-gospodarczych. Organy państwa intensywnie pracują nad realizacją tego postulatu. Jakie działania podejmują? Co się zmieni w polskim wymiarze sprawiedliwości w zakresie ścigania gospodarczych spraw karnych?

 

Nowe wytyczne dla prokuratorów

 

W ramach podejmowanych przez organy państwa działań prokuratorzy otrzymali zalecenia, aby ich stanowisko cechowała „surowość, adekwatna do skutków, jakie nie tylko wobec Skarbu Państwa, ale również poszczególnych obywateli, wywołują powyższe przestępstwa”. Większy nacisk ma się zatem kłaść na  finansowo-gospodarcze i ich skuteczne ściganie.

 

Kara bezwzględnego więzienia

 

Kara bezwzględnego więzienia ma się zatem, zgodnie z nowymi wytycznymi, stać zasadą, a nie jak dotychczas możliwością, gdy w grę wchodzą gospodarcze sprawy karne. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekroczy kwotę 200 tysięcy złotych, prokuratorzy powinni występować o co najmniej 3 lata odsiadki. Proporcjonalnie kary będą rosły, w zależności od kwoty szkody. Przy sumie wyższej niż milion będzie to 5 lat, a jeżeli przekroczy ona 5 milionów – 7 lat.

 

Naprawienie szkody przez oskarżonego

 

Na nieco łagodniejszy wymiar kary mogą liczyć Ci, którzy dobrowolnie naprawią wyrządzoną szkodę lub zdecydują się na zawarcie swoistej ugody z prokuratorem, czyli ujawnią istotne dla sprawy informacje – na przykład dotyczące wspólników.

 

Największy problem

 

W ocenie organów ścigania należy zwrócić uwagę na gospodarcze sprawy karne. Najwięcej przestępstw popełniane jest w zakresie wyłudzeń podatku VAT. W związku z tym prawdopodobne jest, że to w tej przestrzeni będzie w najbliższym czasie najwięcej kontroli. Zresztą już widać zmiany, ponieważ w pierwszej połowie zeszłego roku dochody Skarbu Państwa z VAT wzrosły podobno o prawie 30 procent.