Zakup auta z cofniętym licznikiem – co zrobić?

Od maja 2019 r. przekręcenie licznika to przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialność karną poniesie nie tylko mechanik, który dokonał cofnięcia licznika, ale również osoba, która mu to zleciła. Co zatem zrobić w sytuacji, w której kupiliśmy samochód, a dopiero później dowiedzieliśmy się o cofniętym liczniku?

Zakup auta a przekręcenie licznika

Przede wszystkim należałoby zadać sobie pytanie, czy można zostać ukaranym za posiadanie auta z przekręconym licznikiem? Odpowiedź brzmi – nie. Sam fakt posiadania takiego pojazdu nie stanowi jeszcze przestępstwa. Nie spotka nas odpowiedzialność karna, ani zatrzymanie samochodu. Problem pojawi się dopiero w sytuacji, w której chcielibyśmy takie auto sprzedać. Jeżeli mamy wiedzę, iż samochód „dotknęło” przekręcenie licznika i nie powiemy o tym nabywcy, dopuszczamy się przestępstwa oszustwa. Ono natomiast, na gruncie przepisów Kodeksu karnego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sankcja w tym przypadku jest zatem nawet bardziej surowa, niż w odniesieniu do cofnięcia licznika.

Przekręcenie licznika w aucie – czy to trzeba zgłosić?

Co zatem należy zrobić z informacją, iż w posiadanym pojeździe dokonano cofnięcia licznika? Czy przekręcenie licznika w aucie trzeba gdzieś zgłosić? Odpowiedź brzmi – nie. Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają na właściciela lub posiadacza pojazdu z cofniętym licznikiem, obowiązku zgłoszenia takiego faktu w jakimś urzędzie lub innej instytucji. Takie auto można również swobodnie sprzedać, ale jeszcze raz należy podkreślić, że przekręcenie licznika w aucie trzeba ujawnić nowemu nabywcy. Sprzedając pojazd trzeba też uwzględnić taką wartość rynkową pojazdu, jaką prezentowałby on z oryginalnym stanem licznika.

Przekręcenie licznika – czy można naprawić stan licznika?

Wiele osób zadaje sobie również pytanie – czy w takiej sytuacji można zmienić stan licznika do oryginalnego stanu. Odpowiedź brzmi – nie. Każda ingerencja w tym zakresie wiąże się bowiem z odpowiedzialnością karną. Być może taki czyn byłby zakwalifikowany jako „wypadek mniejszej wagi” i uzasadniał orzeczenie niższej kary – grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niewątpliwie jednak osoba, która chciałaby „wyprostować” zaistniałe przekręcenie licznika w aucie, narazi się na odpowiedzialność karną. Każde przekręcenie licznika to przestępstwo.

Czy można wymienić zepsuty licznik? Należy też rozważyć ostatnią, możliwą sytuację, że licznik po prostu się zepsuje. Jego wymiana jest możliwa, ale tylko pod pewnymi, ściśle określonymi warunkami. Jedynymi sytuacjami, dopuszczającymi wymianę licznika, będzie bowiem uszkodzenie licznika uniemożliwiające jego dalsze poprawne działanie lub konieczność wymiany większego elementu pojazdu, a wraz z nim licznika, gdy licznik jest z tym elementem konstrukcyjnie nierozerwalnie związany. Po dokonaniu wymiany właściciel będzie jednak musiał stawić się w stacji kontroli pojazdów i to w terminie 14 dni od dnia dokonania wymiany.