Krótsze terminy przedawnienia roszczeń – rząd przyjął projekt nowelizacji

Szykują się spore zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń majątkowych. Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Na co powinniśmy się przygotować? O czym warto wiedzieć?

 

Czym właściwie jest przedawnienie roszczeń?

 

Przedawnienie roszczeń następuje wtedy, gdy tracimy możliwość dochodzenia należności od dłużnika. Po ściśle określonym czasie (wskazanym w ustawie) wierzytelność po prostu „przeterminowuje się”, a my tracimy prawo do windykacji należności.

 

Nowe terminy przedawnienia

 

Planowane zmiany obejmą między innymi skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z dziesięciu do sześciu lat. Zachowany natomiast zostanie trzyletni termin w odniesieniu do świadczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Modyfikacja terminu ma skłonić wierzycieli do szybszego egzekwowania należności, a dłużnikowi pozwoli szybciej „odetchnąć”.

 

Nowy sposób liczenia

 

W oparciu o nowelizację przepisów terminy przedawnienia będą również inaczej liczone. Bieg terminu przedawnienia ma się bowiem kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że nie będzie to dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata. Ma to spowodować, że liczenie nie będzie budziło wielu wątpliwości jak dotychczas, a widnykacja należności zyska bardziej przejrzyste zasady.

 

Ułatwienia dla konsumentów

 

Zmiany obejmą również ustawę o prawach konsumenta. Najważniejszą modyfikacją jest to, że w przypadku roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi już z chwilą upływu terminu przedawnienia będzie następowało przekształcenie roszczenia w zobowiązanie niezupełne, a zatem niemożliwa będzie jego przymusowa realizacja. Sąd natomiast, w sprawach konsumenckich będzie mógł nie uwzględniać upływu terminu przedawnienia, jeżeli po rozważeniu interesów stron uzna, że wymagają tego względy słuszności.

 

Nowelizacja ochroną dla dłużników i konsumentów

 

Znowelizowane przepisy mają stworzyć pewnego rodzaju barierę ochronną dla dłużników i konsumentów oraz ułatwić im spłatę należności. Wiele osób podnosi jednak, że zmiany mogą okazać się groźne dla firm, które utracą wiele wierzytelności, ponieważ nie zdążą ich wyegzekwować przed upływem terminu przedawnienia roszczeń. Jak planowana rewolucja przełoży się na windykację należności w praktyce? Zobaczymy już niebawem.