Rejestr podatników Vat – rewolucyjne zmiany od lipca 2018 r.

1 lipca 2018 r. wszedł w życie szereg nowych regulacji bezpośrednio dotykających polskich przedsiębiorców. Między innymi Ministerstwo Finansów przewidziało wprowadzenie art. 96b ustawy o VAT, a zatem zapisy, związane z prowadzeniem rejestru podatników VAT. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

 

Co obejmuje zmiana?

 

Do lipca 2018 r. w rejestrze VAT nie widnieli podatnicy, którym odmówiono rejestracji na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Tymczasem na mocy nowelizacji wprowadzono art. 96b ustawy o VAT, zgodnie z którym szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji zgodnie z art. 96 ust. 4A albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a, a także ci, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Dla doprecyzowania należy wskazać, że art. 96 ust. 4A dotyczy sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadomienia podmiotu. Z kolei art. 96 ust. 9 reguluje kwestię wykreślenia podatnika VAT z urzędu bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika.

 

Konsekwencje zmiany przepisów

 

Zmiana przepisów, a konkretniej wprowadzenie art. 96b ustawy o VAT, spowodowała, że nie ma już mowy o sytuacji, w której niemożliwe jest zidentyfikowanie przyczyny wydania decyzji odmawiającej rejestracji. Tymczasem sformułowanie przyczyny niejednokrotnie pozwala na wskazanie, czy podatnik działał w złej wierze czy nie. Dodatkowo w rejestrze powinna być uwzględniona wzmianka o dacie wykreślenia podatnika z rejestru. Tym bardziej rejestracja spółek powinna cechować się większą starannością. Dla bezpieczeństwa i większego komfortu powinien o to zadbać profesjonalny pełnomocnik.