RODO w hostelu

Przetwarzanie danych osobowych klientów ma miejsce w różnych placówkach, których działalność polega na świadczeniu usług noclegowych. Między innymi do takiej sytuacji dochodzi w ramach działalności hosteli. Jak skutecznie chronić dane osobowe klientów?

Ważna treść zgód

W kontekście przetwarzania danych osobowych niezwykle ważny jest zakres udzielanych przez klienta zgód. Hostele są zobowiązane do odpowiedniego przygotowania formularzy, które zostaną podpisane przez klientów. Przede wszystkim należy wyraźnie oddzielić kwestię świadczenia usług hotelowych od chociażby zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Klient musi mieć pełną świadomość tego, na co wyraża zgodę i że klauzula, dotycząca możliwości przesyłania przez hotel informacji handlowych, jest absolutnie dobrowolna. Nie wiąże się zupełnie z samą kwestią wykupienia noclegu.

Co z osobą towarzyszącą?

Przetwarzanie danych osobowych przez hostel może dotyczyć nie tylko osoby, która zarezerwowała nocleg, ale również jej osoby towarzyszącej. Co do zasady hostel nie musi zbierać ich danych osobowych. Interesuje ich bowiem tylko i wyłącznie płatnik za pobyt. Nie można jednak zapominać o obowiązku statystycznym. Każdy hostel bowiem powinien zbierać informację o kraju zamieszkania swoich gości. Możliwe też, że w danej miejscowości pobierana jest tak zwana opłata klimatyczna, która wymaga podania przez hostel określonych informacji do gminy lub miasta. No i pozostaje jeszcze sytuacja, w której osoba towarzysząca korzysta z dodatkowych usług, oferowanych przez hostel, jak chociażby restauracji.

Dane osobowe dziecka

Dodatkowo w temacie RODO w hostelu, można poruszyć temat przetwarzania danych osobowych dziecka. RODO uważa za dziecko osobę, która nie ukończyła 16 lat. Polska ustawa ma jednak obniżyć ten próg do poziomu 13 lat. Przetwarzanie danych osobowych takiej osoby musi odbywać się natomiast za zgodą opiekuna prawnego dziecka – osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.