Przekształcenie użytkowania wieczystego nie dla wszystkich?

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno za sprawą nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Czy rzeczywiście wszyscy użytkownicy wieczyści staną się od 1 stycznia 2019 r. właścicielami nieruchomości? Niekoniecznie.

Nowa ustawa nie dla każdego

Nowa ustawa z 20 lipca 2018 r. dotyczy tylko i wyłącznie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe. A zatem nie każdy, kto posiada prawo użytkowania wieczystego będzie adresatem tej regulacji. Co należy rozumieć przez „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe”? Nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Dodatkowo, do wymienionych typów budynków mogą przynależeć budynki gospodarcze, garaże, a także inne obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Jak stwierdzić, czy mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym?

Ustalenie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym, będzie zadaniem organu administracji publicznej, który finalnie przesądzi o przekształceniu. Niewątpliwie jednak, o tym z jakim typem budynku mamy do czynienia, przesądzi kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich. Za budynek mieszkalny może zatem zostać uznany nawet domek letniskowy, o ile będzie zaspokajał potrzeby mieszkaniowe jego właścicieli. Takie stanowisko wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych – między innymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Pomocniczo, przy określeniu przeznaczenia danego budynku, możemy posiłkować się dostępnymi dokumentami, czyli księgą wieczystą, ewidencją gruntów i budynków i tak dalej.

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste?

Jak zatem przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności, kiedy już ustalimy, czy mamy do czynienia z gruntem, zabudowanym na cele mieszkaniowe? Wymagane jest ujawnienie ustawowego przekształcenia w księdze wieczystej. Podstawę tego ujawnienia stanowi natomiast zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie, wydane przez właściwy organ administracji publicznej.