Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z polisy OC?

Co roku w wypadkach drogowych ginie wiele osób. Na ofiary tych zdarzeń składają się również ci, którzy w ich wyniku zostają ranni. Za poniesione obrażenia, należą się im odpowiednie świadczenia. Co należy zrobić, aby otrzymać odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia?

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – zasada ogólna.

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia w związku z zaistniałym wypadkiem jest ustosunkowane w Kodeksie cywilnym – art. 444. § 1. Według niego wszelkie uszkodzenia ciała, czy też powikłania zdrowotne wynikłe w związku z wypadkiem, podlegają całkowitemu zwrotowi kosztów za leczenie.

Do uzyskania odszkodowania niezbędne jest zwrócenie się z żądaniem do sprawcy wypadku, który zobowiązany jest do całościowego pokrycia kosztów leczenia z góry lub do jego ubezpieczyciela. Jeśli w wyniku wypadku poszkodowany stał się inwalidą, to sprawca lub jego ubezpieczyciel pokrywa również koszty związane z przygotowaniem ofiary do nowego zawodu, który będzie mógł wykonywać przy obecnym stanie zdrowia.

Związek przyczynowy i minimalizacja szkody – ciężar dowodu po stronie TU.

Jednak okazuje się, że nie w każdej sytuacji poszkodowany otrzyma pełną kwotę, która pokryje wszystkie koszty związane z leczeniem i rekonwalescencją po wypadku. Ograniczeniem dla wymienionego wcześniej art. 444. § 1 k.c. jest art. 361 § 1 k.c., który stanowi, że sprawca jest zobowiązany do pokrycia szkody tylko w tym zakresie, w którym udowodniony jest związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego. W praktyce rozumie się przez to, iż odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia zostaje udzielone tylko w ramach tych obrażeń, które powstały w wyniku wypadku.

W chwili obecnej sprawy rozsądzane są – zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego – na korzyść poszkodowanego. Ubezpieczycielowi trudniej jest zakwestionować rachunki za leczenie poszkodowanego – nawet jeśli poszkodowany udał się po pomoc do prywatnego zakładu opieki zdrowotnej. Po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek, aby udowodnić, że celowość wydatków podjętych na leczenie nie ma związku z wypadkiem, tym samym warunek wykazania, że poszkodowany nie zachował zasady minimalizacji szkody.