Odszkodowania osobowe

12 Odszkodowania pieniężne

14 Odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia

13 Renty

3a Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Jeżeli doznałeś urazu na skutek:

 • wypadku komunikacyjnego
 • upadku na nierównym albo oblodzonym chodniku
 • wypadku przy pracy
 • działania innej osoby
 • pogryzienia przez zwierzę
 • innych działań

Zgłoś się do naszych specjalistów, którzy pomogą w uzyskaniu odpowiednio wysokiego odszkodowania osobowego. Oferujemy pomoc szczególnie jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłacenia odszkodowania.

Kwota odszkodowania nie może być symboliczna. Jednakże przez brak uregulowań odnośnie wysokości świadczeń każda suma ustalana jest indywidualnie przez ubezpieczyciela, na podstawie okoliczności zdarzenia. W przypadku zaniżonego odszkodowania sprawa kierowana jest do sądu, który na podstawie szczegółów zdarzenia ustala odpowiednią kwotę.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzrost wypłacanych sum przez ubezpieczycieli w ramach odszkodowań osobowych. Bardzo często sięgają one nawet miliona złotych w przypadku śmierci dziecka lub współmałżonka. Jest to związane także z działalnością biur świadczących usługi dochodzenia odszkodowań.

Przy szkodzie osobowej poszkodowany może liczyć na:

 • odszkodowanie pieniężne
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, w tym:
  • kosztów leków
  • kosztów pobytu w szpitalu
  • kosztów zabiegów rehabilitacyjnych
  • kosztów konsultacji u specjalistów
  • kosztów związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego i protez
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem podczas leczenia
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu, jeżeli w przypadku urazu poszkodowany staje się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby oraz z tytułu utraconego dochodu
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

W kwietniu 2013 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie zadecydował o wypłacie 600 tys. zł odszkodowania rodzinie, przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w związku ze śmiercią ich syna – 19-letniego Andrzeja. Ubezpieczyciel poprzednio wypłacił jedynie 50 tys. zł odszkodowania osobowego, dlatego wywalczona kwota jest dla nas satysfakcjonująca.

Zapraszamy również do zapoznania się z poradami ekspertów związanymi z dochodzeniem odszkodowań osobowych

Odszkodowania osobowe – podstawowa wiedza

Szkody osobowe, takie jak uszczerbek na ciele oraz urazy psychiczne, odnoszą się do dwóch rodzajów ubezpieczeń, z których możliwe jest uzyskanie zwrotu finansowego. Jest to:

 • NNW osoby ubezpieczonej, które pozwala na uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, który jest konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. W praktyce jego wysokość jest uzależniona od stopnia uzyskanego uszczerbku na zdrowiu oraz od regulacji wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczyciela;
 • OC sprawcy, które daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody osobowe. W praktyce jest ono na ogół znacznie większe niż te, które można dostać z NNW, jednak ważne jest złożenie odpowiedniego roszczenia.

Co istotne, za to samo zdarzenie możliwe jest uzyskanie odszkodowania z NNW oraz z OC sprawcy. NNW odnosi się do oceny jaką wystawia rzeczoznawca, a wówczas gdy staramy się o wynagrodzenia za szkody osobowe z OC taką rolę pełni w znacznym stopniu sam poszkodowany.

O czym pamiętać starając się o odszkodowanie i zwrot kosztów leczenia?

Koszty leczenia i rehabilitacji, które stanowią pierwszą kategorię roszczeń, można na ogół samodzielnie i dość prosto wycenić. Jednak niezbędne jest posiadanie udokumentowania poniesionych wydatków. Dlatego warto mieć wszystkie paragony, nie tylko te, które dowodzą o opłatach za np. lekarzy specjalistów, ale też koszty dojazdów, opłaty za dojazd taksówką na rehabilitację, koszty zakupionych w aptece leków itp.

W sytuacji, kiedy osoba poszkodowana spędziła dość długi czas w szpitalu, wówczas możliwe jest także staranie się o zwrot nakładów finansowych poniesionych przez najbliższą rodzinę na np. przyjazdy do oddalonego o wiele kilometrów szpitala. Analogicznie, w sytuacji kiedy osoba poszkodowana jest zmuszona prosić o pomoc osobę trzecią, która wspiera ją podczas np. poruszania się, ubierania i wykonywania codziennych czynności, to również może starać się o odszkodowanie za wydatki poniesione w tym celu. Niezbędne jest jednak odpowiednie oświadczenie osoby, która udzielała pomocy. Co istotne, samo odszkodowanie osobowe jest należne nawet wówczas gdy osobą pomagającą jest jednocześnie członek najbliższej rodziny, w tym małżonek lub dziecko.

Jak wskazano powyżej istotne jest zbieranie rachunków i paragonów, które w jakikolwiek sposób wiążą się z wypadkiem i leczeniem. Bardzo możliwe, że ubezpieczyciel weźmie je później pod uwagę. Jeśli jednak nie posiadasz paragonu to warto postarać się o wyjaśnienie dokładnie kiedy, gdzie, za co i ile zapłacono w związku z leczeniem powypadkowym. W tym zakresie obrazowe może być rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z maja 2016 r. Sąd Najwyższy orzekł w nim, że ubezpieczyciel posiada obowiązek pokrycia uzasadnionych wydatków na leczenie i rehabilitację niefinansowaną ze środków publicznych. Dlatego osoba, która np. korzysta z zabiegów u prywatnego rehabilitanta, gdyż czas oczekiwania na podobne, finansowe ze środków publicznych jest bardzo długi (np. rok i więcej) ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

Ile wynosi zadośćuczynienie za wypadek i związany z tym ból?

Wiele osób ma problemy by wskazać ile tak naprawdę powinny otrzymać za ból i cierpienie, które są następstwem wypadku. Zdarza się, że w przypadku braku konkretnej sumy to ubezpieczyciel ją wskazuje, choć nie zawsze jest to korzystne dla poszkodowanego. W takiej sytuacji warto doradzić się naszej kancelarii, by uzyskać to co należy nam się za trud i cierpienie w następstwie wypadku. W praktyce bowiem już podanie konkretnej kwoty stanowi często punkt odniesienia do późniejszych negocjacji i odwoływania się od otrzymanej sumy.

Co, jednak kiedy sami chcemy oszacować kwotę odszkodowania lub zrobić to z pomocą dobrej kancelarii? Co warto mieć wówczas na uwadze?

Na początek warto zastanowić się jakie negatywne zmiany w życiu spowodował wypadek i w jakim zakresie utrudnił codzienne czynności w domu, pracy itp. Można pokusić się o określenie np. na jak długi okres czasu musieliśmy zrezygnować z jazdy samochodem i jakich prac nie byliśmy w stanie wykonywać. Warto ponadto określić jak mocny i utrudniający normalne funkcjonowanie był ból spowodowany urazami. Do tych następstw wypadku warto próbować dopasować kwotę, która je zrekompensuje.

Szkody osobowe – odszkodowania a przepisy RODO

Obowiązujące od niedawna przepisy RODO dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie w sytuacji, kiedy dane mieszkańców terenu Unii Europejskiej zostaną wykorzystane w sposób nieprawidłowy. Wówczas decyzję o zasadności lub też nie w zakresie ich użycia podejmują właściwe sądy okręgowe.

RODO odnosi się nie tylko do nakładanych kar ale również sytuacji kiedy możliwe jest upomnienie przedsiębiorcy, wydanie ostrzeżenia, a następnie podjęcie decyzji, która nie zawiera kary. Ostatnim etapem jest nakładana kara finansowa.