Odszkodowania osobowe

12 Odszkodowania pieniężne

14 Odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia

13 Renty

3a Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Jeżeli doznałeś urazu na skutek:

 • wypadku komunikacyjnego
 • upadku na nierównym albo oblodzonym chodniku
 • wypadku przy pracy
 • działania innej osoby
 • pogryzienia przez zwierzę
 • innych działań

Zgłoś się do naszych specjalistów, którzy pomogą w uzyskaniu odpowiednio wysokiego odszkodowania osobowego. Oferujemy pomoc szczególnie jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłacenia odszkodowania.

Kwota odszkodowania nie może być symboliczna. Jednakże przez brak uregulowań odnośnie wysokości świadczeń każda suma ustalana jest indywidualnie przez ubezpieczyciela, na podstawie okoliczności zdarzenia. W przypadku zaniżonego odszkodowania sprawa kierowana jest do sądu, który na podstawie szczegółów zdarzenia ustala odpowiednią kwotę.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wzrost wypłacanych sum przez ubezpieczycieli w ramach odszkodowań osobowych. Bardzo często sięgają one nawet miliona złotych w przypadku śmierci dziecka lub współmałżonka. Jest to związane także z działalnością biur świadczących usługi dochodzenia odszkodowań.

Przy szkodzie osobowej poszkodowany może liczyć na:

 • odszkodowanie pieniężne
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, w tym:
  • kosztów leków
  • kosztów pobytu w szpitalu
  • kosztów zabiegów rehabilitacyjnych
  • kosztów konsultacji u specjalistów
  • kosztów związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego i protez
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem podczas leczenia
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu, jeżeli w przypadku urazu poszkodowany staje się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby oraz z tytułu utraconego dochodu
 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

W kwietniu 2013 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie zadecydował o wypłacie 600 tys. zł odszkodowania rodzinie, przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w związku ze śmiercią ich syna – 19-letniego Andrzeja. Ubezpieczyciel poprzednio wypłacił jedynie 50 tys. zł odszkodowania osobowego, dlatego wywalczona kwota jest dla nas satysfakcjonująca.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z naszymi specjalistami. Skontaktuj się z naszą Kancelarią Odszkodowawczą – Kontakt

Zapraszamy również do zapoznania się z poradami ekspertów związanymi z dochodzeniem odszkodowań osobowych