Zadośćuczynienie dla rodziny po ciężkim wypadku

Mogłoby się wydawać, że zadośćuczynienie dla rodziny należy się wyłącznie w przypadku śmierci poszkodowanego. Zgodnie z uzasadnieniem Sądu Najwyższego, pieniądze mogą zostać wypłacone również wtedy, gdy bliska osoba wskutek wypadku jest w stanie ciężkim (w tym wegetatywnym czy też śpiączce).

Oczywiście odszkodowanie nie jest wypłacane w absolutnie każdym przypadku. Do uzyskania zadośćuczynienia konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Dlatego też przygotowaliśmy ofertę konsultacji i wsparcia w tym zakresie. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu mamy pewność, że spełnimy oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób.

Kiedy możliwe jest otrzymanie zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby po ciężkim wypadku?

Odszkodowanie dla najbliższych można otrzymać w sytuacji, gdy doszło do naruszenia dobra osobistego. W omawianym przypadku uznaje się za nie więzi rodzinne. Ciężki wypadek ojca, matki czy też dziecka niesie za sobą wiele traumatycznych przeżyć. Życie zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, jeśli ważna dla nas osoba znajduje się w ciężkim stanie, który uniemożliwia funkcjonowanie.

Jeszcze kilka lat temu o odszkodowanie dla rodziny po ciężkim wypadku można było liczyć wyłącznie po śmierci poszkodowanego, jednak obecnie przepisy uległy zmianie. Więź rodzinna zostaje zerwana również wtedy, gdy członek rodziny znajduje się w śpiące lub stanie wegetatywnym. Bardzo często jest on narażony na długą i bolesną śmierć, co stanowi kolejny cios dla najbliższych. Wyczerpanie psychiczne oraz ewentualna opieka nad osobą pozbawioną zdolności do samodzielnego wykonywania funkcji życiowych może doprowadzić do m.in. pogorszenia stanu materialnego. Naruszenie dobra osobistego dotyka nie tylko dorosłych, ale również dzieci, które na skutek wydarzeń mogą np. mieć problemy z nauką.

Czy warto starać się o odszkodowanie?

Warto starać się o zadośćuczynienie dla rodziny po ciężkim wypadku, ponieważ otrzymana gotówka może stanowić wsparcie w ciężkim okresie życia. Nawet osoby silne psychicznie mają trudności z zaakceptowaniem zdarzeń, które wydarzyły się niespodziewanie i nagle. Zmiana życia z dnia na dzień bardzo często jest niemożliwa. Pomimo tego, że osoba poszkodowana w wypadku przeżyła, to jej stan nie pozwala na normalne funkcjonowanie, a nawet postępowe leczenie. Bardzo często pomimo podjętych starań nie udaje się uratować życia pacjenta. Emocje, jakie towarzyszą jego rodzinie przez długie tygodnie, a nawet miesiące wpływają na niemal każdą sferę codziennego życia.

Odszkodowanie nie wynagradza utraty bezcennych więzi rodzinnych, jednak ułatwia pozostałym członkom rodziny przetrwanie ciężkich chwil. Warto uwzględnić, że w momencie wypadku jedynego żywiciela rodziny stan materialny pozostałych osób ulega zwykle drastycznemu pogorszeniu.

Jak uzyskać odszkodowanie dla rodziny po ciężkim wypadku?

Zadośćuczynienie dla rodzin osób ciężko poszkodowanych w wypadkach wymaga spełnienia określonych warunków. Istotne jest to, aby przedstawić niezbite dowody na to, że omawiane zdarzenie zburzyło więzi rodzinne. Należy pamiętać, że dla sądu znaczenie mają nie tylko kwestie finansowe. Szkody psychiczne mogą być na tyle rozległe i trwałe, że mogą wpłynąć na każdą sferę życia. Na szczególną uwagę zasługują małoletni, którzy tracąc więzi z rodzicem po wypadku mogą utracić beztroskę, radość, a także poczucie bezpieczeństwa.

Bliska Ci osoba na skutek ciężkiego wypadku jest niezdolna do normalnego funkcjonowania? Możesz domagać się zadośćuczynienia, dzięki któremu zadbasz o byt swojej rodziny. Z chęcią zapoznamy się ze sprawą oraz udzielimy szczegółowych informacji. Wszystkim zainteresowanym naszym wsparciem zapewniamy:

  • Wieloletnie doświadczenie – na swoim koncie mamy wiele wygranych spraw, dzięki czemu doskonale wiemy, jak walczyć o dobro klienta.
  • Indywidualne podejście – każdy przypadek jest zupełnie inny, a więc wymaga szczegółowej analizy. Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą możemy oszacować orientacyjną kwotę zadośćuczynienia, o które warto jest się ubiegać.
  • Kompleksowe działanie – walką o należne odszkodowanie zajmujemy się od początku do końca. Bierzemy na swoje barki nie tylko formalności, ale również reprezentujemy interesy klienta przed sądem.