Wypadki na chodniku

Zimą i wczesną wiosną każdego roku notuje się najwięcej szkód osobowych (złamania, skręcenia i zwichnięcia kończyn, a także obrażenia ciała) oraz majątkowych (uszkodzenia pojazdów – felgi, opony, układ zawieszenia, karoseria samochodu). Związane jest to z niewłaściwym utrzymaniem dróg i chodników – co może być zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego, ale nie tylko. W wielu przypadkach powierzchnie płaskie zlokalizowane w pasie przydrożnym (chodniki lub ścieżki rowerowe) nie są odpowiednio zabezpieczone i odlodzone – co nierozerwalnie prowadzi do zwiększonego ryzyka wypadku.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadek na chodniku

Za powstałe szkody odpowiada zarządca dróg oraz jego ubezpieczyciel. Według ustawy o drogach publicznych, zarządca odpowiada za kwestie utrzymania prawidłowego stanu nawierzchni drogowych i to w jego gestii leży takie zabezpieczenie powierzonych jego pieczy powierzchni, aby były one bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu.

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek potknięcia lub upadku na chodniku utrzymanego w złej kondycji, należy Ci się odszkodowanie za wypadek na chodniku.

Wypadki na chodniku zachodzą, jeśli zarządca dróg zaniedbał swoje obowiązki w związku z utrzymaniem ich w należytym stanie. Zajmiemy się wszystkim w Twoim imieniu i zgłosimy roszczenia do odpowiedniego organu.

Gdy do wypadku dojdzie na drodze publicznej oraz przy zabudowaniach użyteczności publicznej – należy zwrócić się do gminy bądź miasta. W przypadku dróg i chodników zlokalizowanych na terenie osiedli mieszkalnych – organem odpowiedzialnym za ich stan są władze owego osiedla (spółdzielnia, zarząd bądź wspólnota mieszkaniowa). Co istotne, za chodnik przy posesji odpowiada bezpośrednio właściciel domu znajdującego się przy nim. Rozróżnienie odpowiedzialnego podmiotu może być skomplikowane i wymaga ustalenia charakteru danej powierzchni – powierz nam tę sprawę, a w Twoim imieniu złożymy stosowne dokumenty odszkodowawcze do właściwego organu.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku?

Przede wszystkim – zajmij się własnym zdrowiem. To oznacza zarówno szybką konsultację lekarską związaną z powstałym urazem, jak i zabezpieczenie środków na ewentualne dalsze leczenie (to właśnie odszkodowanie wypadek na chodniku).

Należy:

  • powiadomić odpowiednie służby (policja bądź pogotowie). Informacja dla służb o uszkodzonym chodniku lub drodze pozwoli uniknąć wypadku innym osobom, a także będzie ważnym dowodem w sprawie o odszkodowanie;
  • zgłosić wypadek właścicielowi posesji, sklepu lub urzędu gdzie wypadek miał miejsce;
  • pozyskać dane od świadków wypadku, gdyby wystąpiły problemy z dochodzeniem odszkodowania;
  • sfotografować miejsce zdarzenia. Jeśli nie możemy zrobić tego sami poprośmy kogoś z rodziny lub znajomego;
  • podać wszystkie szczegóły miejsca i okoliczności wypadku lekarzowi, jeśli trafimy do niego po zdarzeniu. Zostanie to wpisane do dokumentacji medycznej, która jest także ważnym dokumentem i ma wpływ na dochodzenie odszkodowania;
  • nie lekceważyć objawów pogorszenia się stanu zdrowia. Szok pourazowy może nie opuszczać nas od kilku godzin do kilku dni. Należy pamiętać, że nawet jeśli tuż po wypadku nie czujemy bólu, w ciągu kilku dni mogą pojawić się bóle głowy, kręgosłupa szyjnego, rozdrażnienie czy kłopoty z koncentracją. Należy od razu udać się do lekarza lub na oddział ratunkowy.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Warto pamiętać, że szkodą jest nie tylko faktyczny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie jest należne również za:

  • utracony zarobek (bez względu na formę prawną podjętej działalności zarobkowej – niemożność świadczenia usług, zarówno pracowniczych jak i w przypadku którejś z umów cywilnoprawnych, jest podstawą do wystąpienia z roszczeniem),
  • zniszczone przedmioty – na przykład kosztowną elektronikę, która uległa uszkodzeniu w trakcie wypadku,
  • ból oraz cierpienie – nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. W tej sytuacji mówi się raczej o zadośćuczynieniu i określenie jego wysokości jest uzależnione od decyzji sądu,
  • rentę wyrównującą – jeśli w wyniku wypadku doszło do obniżenia przychodów (na przykład w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim).

Wypadek na chodniku – jaka jest wysokość odszkodowania?

Kwota odszkodowania za wypadek na chodniku zależna jest od doznanych obrażeń, dlatego nie ma też określonego limitu. Zachęcamy do zapoznania się z przykładową sprawą:

W styczniu 2010 roku pan Witold doznał skomplikowanego złamania kości udowej oraz urazu biodra, na skutek pośliźnięcia się na nieodśnieżonym chodniku. Za utrzymanie chodnika odpowiedzialny był Zarząd Budynków Komunalnych, który jednakże nie poczuwał się do odpowiedzialności. Na skutek choroby niemającej związku z wypadkiem pan Witold zmarł, lecz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu wdowa oraz córka pana Witolda otrzymały odszkodowanie prawie 30 tys. zł ze względu na zaniedbania zarządcy chodnika. Wyrok jest prawomocny.

Jak widać na powyższym przykładzie, warto dochodzić swoich praw. Znacznie wyższą skuteczność można uzyskać, powierzając sprawę odszkodowawczą profesjonalnemu podmiotowi – w ten sposób możliwe jest szybsze i pewniejsze uzyskanie odpowiedniej kwoty.