Dziury w jezdni

Stan dróg w Polsce sprawia, że nietrudno uszkodzić samochód podczas wjechania w dziurę w jezdni. Dziury w drogach łatane są prowizorycznie, mimo ustawy o drogach publicznych, która reguluje kwestie utrzymania prawidłowego stanu nawierzchni drogowych w naszym kraju.

Kancelaria Odszkodowawcza Citi zajmuje się dochodzeniem odszkodowań po doznaniu uszkodzenia samochodu na wskutek wjechania w dziurę w jezdni. Warto pamiętać, że często w wyniku zdarzenia poszkodowany nie dotarł na spotkanie, do pracy lub został narażony na koszty, dlatego ma możliwość wnioskowania o dodatkowe odszkodowanie z tego tytułu od zarządcy drogi.

Co zrobić jeśli wjedziemy w dziurę w jezdni i uszkodzimy nasz samochód?

Należy:

  • ustalić miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica, numer drogi)
  • zrobić zdjęcia dziury w jezdni, uszkodzenia samochodu, a także samochodu przy dziurze na drodze z widocznym otoczeniem
  • powiadomić policję lub straż miejską, choć nie jest to konieczne.
  • poprosić świadków zdarzenia o podpisanie oświadczenia lub wziąć od nich numer telefonu

Pamiętaj, że im lepiej udokumentowane okoliczności zdarzenia tym wyższa szansa na otrzymanie odpowiednio wysokiego odszkodowania

Jakie odszkodowanie za wjechanie w dziurę?

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zmianami) podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody powstałej na skutek najechania na dziurę w jezdni jest zarządca drogi.

Odszkodowanie powinno odpowiadać rozmiarom doznanej szkody. W przypadku gdy ubezpieczenie OC zarządcy drogi przewiduje ograniczenia, zarządca drogi powinien dopłacić odpowiednią kwotę wynikającą z zaniżenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Z reguły zarządcy nie chcą dążyć do porozumienia przez co należy wystąpić na drogę sądową.

Wypadek na skutek dziury w ziemi jest sprawą trudną, lecz nie niemożliwą do wygrania. Najlepiej zgłosić się do naszej kancelarii, gdzie zespół specjalistów jest gotowy by pomóc w tej sprawie.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Odszkodowawczą, w zakładce Kontakt znajdują się formularz kontaktowy oraz numer telefonu

Polecamy także zapoznać się z poradami ekspertów w sprawie dochodzenia odszkodowań w związku z dziurami w jezdni