Odszkodowania majątkowe

Kancelaria Odszkodowawcza Citi pomaga z uzyskaniem odpowiednio wysokiego odszkodowania w przypadku szkody majątkowej.

3a Pomoc ekspertów przy odmowie wypłaty odszkodowania

10 Sprawdzenie poprawności kosztorysów

11 Dopełnienie wszystkich formalności

W naszej ofercie znajduje się dochodzenie odszkodowań majątkowych w przypadku:

  • zalania
  • kradzieży
  • wandalizmu
  • pożaru
  • silnego wiatru

W przypadku silnego wiatru ubezpieczyciel często powołuje się na brak możliwości wypłaty ze względu na huragan. Warto tutaj nadmienić, iż każdy ubezpieczyciel inaczej definiuje pojęcie wiatr huraganowy. Często w rzeczywistości jest to po prostu silny i porywisty wiatr, który nie spełnia definicji huraganu. Ubezpieczyciel pisząc ogólnikami odmawia przyjęcia odpowiedzialności. Pomagamy wykonać ekspertyzy konieczne do określenia czy w danym miejscu wystąpił wiatr huraganowy, sprawdzamy warunki ubezpieczenia pod kątem możliwych powodów odmowy i weryfikujemy, często z pozytywnym skutkiem dla klienta.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w przypadku zgłoszenia szkody, odmawia wypłaty odszkodowania powołując się na warunki ogólne ubezpieczenia. Warunki te klient otrzymuje przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem. Ubezpieczenia majątkowe  są dobrowolne i wiele firm ustala własne warunki, które mogą różnić się znacząco pomiędzy towarzystwami, mimo tego samego typu polisy. Warto bardzo uważnie przeczytać wszystkie dokumenty, które otrzymujemy przed podpisaniem umowy. Możemy się bowiem spotkać z sytuacją gdzie zostanie nam przedstawiona odmowa odszkodowania, ponieważ zdarzenie nie uznane będzie za szkodę.

Warto jednak pamiętać, że dochodzenie odszkodowań jest skomplikowanym procesem i opiera się nie tylko o warunki ubezpieczenia, ale także o zapisy w kodeksie cywilnym i innych ustawach. Od decyzji zawsze można złożyć odwołanie. A jest ono zasadne zwłaszcza jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania lub na podstawie błędnie sporządzonego kosztorysu znacząco zaniża wartość szkody.

Dochodzenie odszkodowań w takiej sytuacji jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Nasza Kancelaria Odszkodowawcza Citi oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania majątkowego, sporządzeniu poprawnych kosztorysów, na podstawie których zostanie wypłacona odpowiednia suma, a także dopełnieniu wszystkich formalności.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem odszkodowań, w zakładce kontakt znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

W zakładce Blog znajdują się także porady związane z dochodzeniem odszkodowań majątkowych