Blog

 • Procedura likwidacji szkody transgranicznej

  Opublikowano 15 września 2021

  Instytucja reprezentanta do spraw roszczeń Mając na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń w przypadku zdarzeń, gdzie pojazd sprawcy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń, na wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na terenie państw będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nałożono obowiązek ustanowienia reprezentantów do... czytaj więcej

 • Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadkach transgranicznych. Damnum emergenes, Lucrum cessans i ograniczenia

  Opublikowano 09 września 2021

  W prawie cywilnym przez samo pojęcie odpowiedzialności należy rozumieć przez ponoszenie przez określone podmioty ujemnych konsekwencji związanych z zaistnieniem pewnych faktów, które są negatywnie oceniane przez prawo (1). Niezbędnym do zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej jest wystąpienie konkretnych przesłanek. Jedną z nich jest wystąpienie szkody, która de facto... czytaj więcej

 • Prawo właściwe dla wypadków transgranicznych

  Opublikowano 24 sierpnia 2021

  Międzynarodowe prawo prywatne jest właściwe do rozpoznania kwestii jakie prawo ma zastosowanie w przypadku szkód międzynarodowych. Międzynarodowe prawo prywatne jest właściwie prawem krajowym, które określa jaki konkretny system prawny ma zastosowanie w przypadku zdarzenia drogowego o międzynarodowym charakterze i właśnie dlatego też jest nazywane prawem kolizyjnym... czytaj więcej

 • Wypadek drogowy we Francji – odpowiedzialność odszkodowawcza

  Opublikowano 23 sierpnia 2021

  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podaje, że przepisy, które odwołują się do odpowiedzialności odszkodowawczej we Francji ma inny wymiar niż w przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej. We Francji przysługuje np. preferencyjne traktowanie tych uczestników ruchu, którzy określani są jako słabsi, np. rowerzyści czy piesi. Osoby poszkodowane znajdują się pod szczególną... czytaj więcej

 • Wypadek drogowy w Niemczech – odpowiedzialność odszkodowawcza

  Opublikowano 19 sierpnia 2021

  W zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wypadkami komunikacyjnymi na terenie Niemiec zastosowanie mają przepisy tamtejszego kodeksu cywilnego. Zgodnie z niemieckimi przepisami sprawca jest zobligowany do podjęcia działań, które spowodują przywrócenie stanu sprzed okresu, w którym doszło do powstania szkody. W przypadku, gdy doszło do uszkodzenia ciała istnieje... czytaj więcej

 • Akty prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej w Polsce

  Opublikowano 29 lipca 2021

  W odniesieniu do omówienia polskich aktów prawnych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą należy wspomnieć o przepisach ugruntowanych w kodeksie cywilnym. Art. 435 kc odnosi się do uwarunkowań związanych z możliwością zwolnienia posiadacza danego pojazdu od odpowiedzialności. Dzieje się tak w przypadku, gdy pojawi się działanie siły wyższej (1). W art.... czytaj więcej

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza w wypadkach transgranicznych – założenia i rodzaje

  Opublikowano 27 lipca 2021

  Zgodnie z założeniem odpowiedzialności odszkodowawczej pełni ona takie funkcje jak: Funkcja kompensacyjna, Funkcja prewencyjno –wychowawcza, Funkcja represyjna (1). Odpowiedzialność na podstawie winy w przypadku ruchu pojazdów mechanicznych analizowana jest w odniesieniu do art. 415 kc. Istotą w tym kontekście jest to, aby za winę odpowiadała ta osoba, której czyn... czytaj więcej

 • Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

  Opublikowano 27 stycznia 2020

  Sytuacja, w której ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania nie należy do rzadkości. Z tym problemem boryka się wiele osób, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jak zmusić zakład ubezpieczeń do zapłaty? Wezwanie do zapłaty Przede wszystkim, warto zwrócić się do ubezpieczyciela z wezwaniem do zapłaty. Teoretycznie może się bowiem zdarzyć, że ktoś zwyczajnie zapomniał... czytaj więcej

 • Co to jest szkoda częściowa?

  Opublikowano 24 stycznia 2020

  Szkoda częściowa to pojęcie, z którym spotkała się niejedna osoba w kontekście wypadku komunikacyjnego. Auto trzeba było bowiem naprawić, a ubezpieczyciel starał się to jakoś wycenić. Co należy zatem wiedzieć o szkodzie częściowej? Czym się ona różni od szkody całkowitej? Jak stwierdzić szkodę częściową? O szkodzie częściowej powiemy wtedy, gdy naprawa auta jest wciąż... czytaj więcej

 • Kolizja pożyczonym samochodem – jakie konsekwencje czekają właściciela auta?

  Opublikowano 02 grudnia 2019

  Pożyczenie samochodu komuś innemu wydaje się zupełnie banalną kwestią. Kiedy dochodzi jednak do kolizji lub wypadku z winy pożyczającego, powstaje pytanie – kto powinien zapłacić za doznaną szkodę? Właściciel czy kierowca? Kolizja nie swoim autem. Kto zapłaci za szkodę? Polisa OC zawsze idzie w parze z samochodem. Z tego względu koszty ewentualnej stłuczki pożyczonym autem... czytaj więcej