Blog

 • Kiedy ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie?

  Opublikowano 23 stycznia 2023

  Niestety terminowa likwidacja szkód nie jest najmocniejszą stroną polskich zakładów ubezpieczeń. Problemy na tym tle spowodowały, że sprawie przyjrzał się Rzecznik Finansowy. W czerwcu 2022 r. sporządził niepokojący raport w tym zakresie. Wynika z niego, że zakłady ubezpieczeń nie dotrzymują ustawowych terminów. Kiedy zatem prawidłowo powinny wypłacić odszkodowanie? Odpowiedź... czytaj więcej

 • Jak skutecznie sporządzić oświadczenie sprawcy szkody?

  Opublikowano 17 stycznia 2023

  Wiele kolizji drogowych nie wymaga wezwania policji. Kwestię rysy na drzwiach czy drobnego wgniecenia zderzaka poszkodowany i sprawca mogą załatwić między sobą. Kluczowe jest jednak sporządzenie skutecznego oświadczenia sprawcy szkody. Jak zrobić to dobrze? Wskazujemy w naszym artykule. Czytaj dalej Kiedy wystarczy oświadczenie sprawcy szkody? Sprawca i poszkodowany mogą sporządzić... czytaj więcej

 • Zderzenie z sarną – jak uzyskać odszkodowanie?

  Opublikowano 12 stycznia 2023

  Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba kolizji i wypadków z udziałem dzikich zwierząt. Najczęściej takie spotkania na drodze kończą się śmiercią zwierzęcia, ale również poważnym uszkodzeniem samochodu. Czy można uzyskać odszkodowanie z tego tytułu? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule. Czytaj dalej Zachowaj szczególną ostrożność O ile kuny,... czytaj więcej

 • Rabaty w sieciach partnerskich ubezpieczyciela – czy to się opłaca?

  Opublikowano 02 stycznia 2023

  Coraz częściej zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty pełnego odszkodowania, powołując się na stosowaną przez siebie politykę rabatową. Czy to jest prawidłowe działanie? Jak ustalić należne odszkodowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. Czytaj dalej Rabaty we współpracujących sieciach partnerskich – w czym rzecz? Zakłady ubezpieczeń od dłuższego... czytaj więcej

 • Czy poszkodowany musi przedłożyć ubezpieczycielowi faktury i rachunki za naprawę?

  Opublikowano 27 grudnia 2022

  W procesie likwidacji szkody komunikacyjnej pomiędzy ubezpieczycielami a poszkodowanymi niejednokrotnie dochodzi do sporów. Głównie dotyczą one wysokości ustalonego odszkodowania. Czy w tym zakresie klienci zakładów ubezpieczeń są zobowiązani do przedkładania faktur i rachunków za naprawę pojazdu? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule. Czytaj dalej Problem faktur i rachunków... czytaj więcej

 • Problemy z likwidacją szkody w tzw. sieciach partnerskich zakładów ubezpieczeń

  Opublikowano 19 grudnia 2022

  Od pewnego czasu zakłady ubezpieczeń proponują swoim klientom możliwość skorzystania z usług tak zwanych sieci partnerskich. Wysyłają zatem poszkodowanych do zaprzyjaźnionych warsztatów naprawczych. Tam, jak przekonują, klienci mogą zlikwidować szkodę w najprostszy, najszybszy, a zarazem najlepszy sposób. Czy rzeczywiście tak jest? Czytaj dalej Bezpośrednia likwidacja szkody... czytaj więcej

 • Ceny rynkowe a ceny kosztorysowe ubezpieczyciela

  Opublikowano 15 grudnia 2022

  W swoim ostatnim raporcie Rzecznik Finansowy przyjrzał się problematyce ustalanych przez zakłady ubezpieczeń odszkodowań. Okazuje się, że ubezpieczyciele niejednokrotnie kwestionują wartość przedstawionych przez poszkodowanych prywatnych kosztorysów naprawy. Czy to, że prezentują one inne wartości niż w kosztorysie ubezpieczyciela oznacza, że można odmówić pełnej wypłaty? Jak... czytaj więcej

 • Procedura likwidacji szkody transgranicznej

  Opublikowano 15 września 2021

  Instytucja reprezentanta do spraw roszczeń Mając na celu ułatwienie dochodzenia roszczeń w przypadku zdarzeń, gdzie pojazd sprawcy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń, na wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na terenie państw będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego nałożono obowiązek ustanowienia reprezentantów do... czytaj więcej

 • Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadkach transgranicznych. Damnum emergenes, Lucrum cessans i ograniczenia

  Opublikowano 09 września 2021

  W prawie cywilnym przez samo pojęcie odpowiedzialności należy rozumieć przez ponoszenie przez określone podmioty ujemnych konsekwencji związanych z zaistnieniem pewnych faktów, które są negatywnie oceniane przez prawo (1). Niezbędnym do zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej jest wystąpienie konkretnych przesłanek. Jedną z nich jest wystąpienie szkody, która de facto... czytaj więcej

 • Prawo właściwe dla wypadków transgranicznych

  Opublikowano 24 sierpnia 2021

  Międzynarodowe prawo prywatne jest właściwe do rozpoznania kwestii jakie prawo ma zastosowanie w przypadku szkód międzynarodowych. Międzynarodowe prawo prywatne jest właściwie prawem krajowym, które określa jaki konkretny system prawny ma zastosowanie w przypadku zdarzenia drogowego o międzynarodowym charakterze i właśnie dlatego też jest nazywane prawem kolizyjnym... czytaj więcej