Jak przebiega bezgotówkowa likwidacja szkód auta z USA?

Czy jesteś poszkodowanym w wyniku stłuczki lub kolizji? A może przez przypadek sam uszkodziłeś swój samochód, który sprowadziłeś z USA? Zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z bezgotówkowej likwidacji szkód auta z USA z odszkodowania OC sprawcy? Podpowiadamy poniżej.

Którzy kierowcy mogą skorzystać z likwidacji szkód z OC sprawcy?

Każdy kierujący pojazdem w Polsce musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjnie OC. Nie ma znaczenie to, czy właściciel kupił samochód w Polsce, czy sprowadzał je z USA, Francji, czy Niemiec. Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dzięki niemu każdy ubezpieczony jest objęty ochroną finansową. W ramach tego ubezpieczenia są pokrywane koszty związane m.in. z naprawą mienia lub innymi roszczeniami wynikającymi z działań ubezpieczonego, które spowodowały szkody innym osobom lub ich mieniu. Jeśli kierowca ma wykupione podstawowe ubezpieczenie OC nie musi kupować dodatkowego ubezpieczenia przed wyjazdem za granicę, ponieważ OC komunikacyjne działa także poza terenem Polski. Jednak jedynie w przypadku krajów, które są sygnariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Jakie są ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej zawartej w OC?

Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa, kiedy zakładowi ubezpieczeń i UFG firma ubezpieczeniowa może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania od klienta, jeśli:

  • Sprawca wyrządził szkodę celowo np. był w stanie nietrzeźwości albo po zażyciu środków psychotropowych;
  • Sprawca ukradł samochód, a następnie spowodował nim wypadek;
  • Sprawca nie miał ważnego prawa jazdy;

Czym jest likwidacja szkody z OC sprawcy?

Jeśli będziesz poszkodowanym w wyniku kolizji lub stłuczki, możesz ubiegać się o likwidację szkody z OC sprawcy. Terminem likwidacja szkody określa się wszystkie czynności, które muszą wykonać pracownicy firmy ubezpieczeniowej po otrzymaniu zawiadomienia.  W trakcie tego procesu ustala się to:

  • Czy ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania,
  •  Jakie są przyczyny i skutki, które wpływają na odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej,
  • Jaki jest rozmiar szkód.

Pamiętaj o tym, że na zgłoszenie likwidacji szkody  z OC sprawcy, masz 3 lata od momentu powstawania zdarzenia.

Jak przebiega likwidacja szkody z OC sprawcy?

W Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie ma informacji o tym, jak firmy ubezpieczeniowe mają likwidować szkody. Najczęściej oferują dwa rozwiązania: bezgotówkową likwidację szkód oraz gotówkową. W przypadku bezgotówkowej likwidacji szkód towarzystwo ubezpieczeniowe zajmuje się naprawą samochodu. W drugim przypadku wypłaca odszkodowanie. Jak przebiega likwidacja szkód?

  1. Poszkodowany musi zgłosić do firmy ubezpieczeniowej powstanie szkody. Może zrobić to na trzy sposoby: online, telefonicznie lub za pomocą poczty.
  2. Następnie ubezpieczyciel ocenia swoją odpowiedzialność za szkodę. Korzysta z wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę.
  3. Ubezpieczyciel likwiduje szkodę poprzez naprawę bezgotówkową z OC sprawcy lub w formie rekompensaty pieniężnej.

Czy do każdego sposobu likwidacji szkody jest wyznaczony rzeczoznawca?

Jeśli uszkodzenia są niewielkie, wtedy firma ubezpieczeniowa może zaproponować wysokość rekompensaty na podstawie dokumentów dostarczonych przez poszkodowanego. Wystarczą wtedy zdjęcia oraz opis zdarzenia.

Likwidacja szkody komunikacyjnej ma na celu przywrócenie pojazdu poszkodowanemu do stanu, który byłby obowiązujący, gdyby wypadek nie miał miejsca. Jeśli auto jest uszkodzone tak, że nie ma możliwości przywrócenia go do stanu sprzed wypadku, stłuczki lub kolizji, wtedy ubezpieczyciel może zrezygnować z udostępnienia klientowi możliwości naprawy bezgotówkowej, a jedynie może wypłacić rekompensatę do pewnej wysokości.

Poszukujesz kancelarii, która pomoże Ci w bezgotówkowej likwidacji szkód aut z USA? Skorzystaj z usług świadczonych przez Kancelarię City.