Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Niestety wypadki komunikacyjne na polskich drogach to prawdziwa plaga. Ubezpieczyciele i sądy, rozpatrujące tego typu sprawy mają pełne ręce roboty. Każdego roku poszkodowanym wypłacane są miliony złotych tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną szkodę. Jak uzyskać należne świadczenie?

Odszkodowanie powypadkowe – komu przysługuje?

Odszkodowanie po wypadku może uzyskać każda osoba, która w wyniku zdarzenia komunikacyjnego doznała określoną szkodę. Wyjątkiem jest jedynie sprawca zdarzenia, jeżeli zbiegł z miejsca wypadku, był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo nie posiada ubezpieczenia OC. Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wyniku zdarzenia, dodatkowo jego rodzina może również wystąpić o należne odszkodowanie za wypadek oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kto powinien zapłacić odszkodowanie za wypadek?

Odszkodowanie powypadkowe, zadośćuczynienie i szereg innych świadczeń przysługuje nam od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. To od nas zależy, od kogo będziemy chcieli domagać się należnego roszczenia. Niewątpliwie jednak ubezpieczyciel jest pewniejszy i przede wszystkim wypłacalny. Jeżeli dojdzie zatem do wypadku komunikacyjnego, powinniśmy zadbać o pozyskanie danych sprawcy oraz numeru jego polisy OC.

Odszkodowanie po wypadku – ile można otrzymać?

Kwoty przyznawanych odszkodowań są bardzo zróżnicowane. Wszystko zależy od zakresu poniesionej szkody. Przykładowo jednak, trwały uszczerbek na zdrowiu może być warty nawet kilkaset tysięcy złotych. Podobną kwotę uzyskamy w ramach zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie?

Ubezpieczyciele z reguły zaniżają kwotę należnego stronie odszkodowania. Właśnie dlatego sądy przepełnione są tego typu sprawami. Na szczęście kancelarie odszkodowawcze świadczą kompleksową pomoc prawną, reprezentując swoich klientów i pomagając im, uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie.