Miałeś wypadek samochodowy i nie wiesz co ci się należy? Pomożemy. Oto krótki przewodnik.

Gdy już dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia w ruchu drogowym trzeba bezzwłocznie wezwać pogotowie i policję oraz zabezpieczyć miejsce wypadku poprzez wystawienie trójkąta ostrzegawczego. Nie wolno ruszać nam samochodu aż do pojawienia się policji – jeśli w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia ktoś poniósł śmierć bądź jest ranny.

Policja jest zbędna, gdy zdarzenie drogowe miało jedynie charakter stłuczki. Warto zabezpieczyć się na taką ewentualność i mieć w aucie formularz tzw. protokół szkody, który spisuje się właśnie podczas niegroźnej kolizji. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

 • Dokładny adres zamieszkania
 • Dane personalne takie jak PESEL i numer dowodu osobistego
 • Kategoria i wszystkie dane jak np. data wydania prawa jazdy kierowcy
 • Numery rejestracyjne auta
 • Numer polisy OC i nazwę firmy ubezpieczeniowej
 • Opisy uszkodzeń pojazdów
 • Informację na temat tego kto jest winny
 • Dokładny schemat zdarzenia
 • Zdjęcia dokumentujące szkody

Jeśli firma ubezpieczeniowa dokonała oceny szkód wówczas nie należy dokonywać napraw ani wynajmować rzeczoznawcy aż do momentu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Odszkodowanie

Firmy ubezpieczeniowe decyzję o wypłacie odszkodowania podejmują na podstawie protokołu szkody spisanego na miejscu wypadku. Ważne: jeśli schemat zdarzenia jest niedokładny ubezpieczyciel może poddać pod wątpliwość winę osoby, która spowodowała kolizję i odmówić wypłaty odszkodowania.

Jako klientom firmy ubezpieczeniowej przysługuje nam odwołanie od niesatysfakcjonującej nas decyzji. Jeśli po odwołaniu decyzja dalej będzie niezadowalająca pozostaje droga sądowa.

Poszkodowany w wypadku powinien z zaświadczeniem o winie osoby, która spowodowała wypadek udać się do ubezpieczyciela sprawcy. Ważne: gdy osoba, która spowodowała wypadek nie miała ubezpieczenia OC warto udać się do naszego ubezpieczyciela, który ma obowiązek zająć się osobą winna wypadkowi. Wtedy kwota ubezpieczenia zostanie wypłacona z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawcy zostanie wyznaczona kara za brak ubezpieczenia i zostanie  zobowiązany do zwrotu całej kwoty odszkodowania.

W przypadku, gdy osoba, która spowodowała wypadek ma auto zarejestrowane poza granica kraju wówczas wypłaty odszkodowania należy domagać się od krajowego przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Gdy jednak odnalezienie firmy ubezpieczeniowej osoby, która spowodowała wypadek okaże się niemożliwe wtedy poszkodowany powinien zgłosić się do PZU.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Jesteśmy Kancelarią Odszkodowawczą, a więc pomożemy nie tylko we wszystkich wyżej wymienionych sprawach, ale również będziemy służyć pomocą w tym, by osoba, która spowodowała wypadek poniosła koszty między innymi:

 • Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby – jeśli  miała miejsce w następstwie zdarzenia drogowego.
 • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i pomoc w uzyskaniu renty – jeśli w konsekwencji wypadku osoba jest niezdolna do pracy.
 • Holowanie rozbitego pojazdu.
 • Naprawę wszystkich szkód w aucie powstałych na skutek wypadku.
 • Badania techniczne auta w przypadku, gdy policja uznała, że nie nadaje się ono do dalszej jazdy i zatrzymała dowód rejestracyjny.

Jako Kancelaria Odszkodowawcza oferujemy również Państwu wynajem samochodów zastępczych. Koszty pokrywane są z OC sprawcy wypadku. Dysponujemy obszerną flotą aut, nie tylko osobowych, ale również specjalistycznych. Pomożemy załatwić wszelkie formalności związane z kontaktem ze sprawcą wypadku i z uzyskaniem odszkodowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań nasz konsultant jest do Państwa dyspozycji na naszej stronie internetowej: https://kancelariaciti.pl/dochodzenie-odszkodowan/kontakt/ lub pod numerem telefonu: 12 285 05 38.