Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?

Najtrudniejsze okazują się sytuacje, w których mamy do czynienia z takim zniszczeniem pojazdu, że nie nadaje się on do naprawy. Otrzymamy odszkodowanie wyliczone metodą dyferencyjną, czyli różnicę wynikającą z wartości auta w dniu szkody i wartości wraku. Zatem nadal pozostajemy właścicielem uszkodzonego samochodu. Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić? Decyzja należy do poszkodowanego. Możesz je sprzedać lub zezłomować.

Zagospodarowanie wraku a odszkodowanie

Jeśli przywrócenie auta do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociąga dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, uznaje się szkodę całkowitą. W ubezpieczeniach AC i OC nieco inaczej określa się, co to jest szkoda całkowita, jednak kwota odszkodowania wyliczona zostanie według tej samej zasady. Szkoda w samochodzie likwidowana z OC sprawcy podlega pełnej kompensacji, dlatego też środki pieniężne uzyskane z odszkodowania i zagospodarowania wraku, sprzedaży bądź złomowania,  powinny odpowiadać równowartości  rynkowej auta w dniu wypadku.

Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?

Wartość auta po szkodzie niekiedy bywa zawyżana wskutek indywidualnych korekt wprowadzonych do programu komputerowego, za pomocą którego ubezpieczyciel dokonał wyceny. W praktyce pojawiają się więc problemy ze zbyciem wraku. Ubezpieczyciel może, ale nie musi pośredniczyć w jego zagospodarowaniu. Jeśli odmówi pomocy, w pierwszej kolejności należy podjąć próbę samodzielnej sprzedaży po ustalonej przez towarzystwo cenie. Gdyby poszkodowany nie uzyskał pożądanej wartości, może zażądać pokrycia różnicy między szacunkową wyceną a kwotą uzyskaną ze zbycia. Należy nadmienić, że towarzystwo uzna roszczenie po przedstawieniu dowodów, iż działania zmierzające do zagospodarowania auta zostały przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności. W rozumieniu art. 6 k.c. to na osobie wywodzącej skutki prawne z faktu spoczywa obowiązek udowodnienia tego faktu. Przeczytaj też, jak sprzedać auto po szkodzie częściowej.

Gdzie zezłomować wrak?

Analogicznie roszczenie wyrównania odszkodowania przysługuje, gdy w odpowiedzi na wątpliwość „nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?”, poszkodowany zdecyduje się na złomowanie. W Polsce demontaż i sprzedaż części na własną rękę są nielegalne. Ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyraźnie wskazuje podmioty do tego uprawnione. Certyfikowane stacje demontażu działają na podstawie zezwolenia marszałka województwa. Wyrejestrowanie pojazdu możliwe jest po przedłożeniu w wydziale komunikacji stosownego zaświadczenia, które zawiera oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, a także tablic rejestracyjnych. Zaświadczenia o kasacji i wyrejestrowaniu auta stanowią podstawę ubiegania się od ubezpieczyciela stosownej dopłaty do odszkodowania oraz zwrotu niewykorzystanej składki z tytułu ubezpieczenia OC.