Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?

Najtrudniejsze okazują się sytuacje, w których mamy do czynienia z takim zniszczeniem pojazdu, że nie nadaje się do naprawy. Otrzymamy odszkodowanie wyliczone metodą dyferencyjną, czyli różnicę wynikającą z wartości auta w dniu szkody i wartości wraku. Zatem nadal pozostajemy właścicielem uszkodzonego samochodu. Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić? Decyzja należy do poszkodowanego. Może je sprzedać lub zezłomować.

 

Zagospodarowanie wraku a odszkodowanie

Jeśli przywrócenie auta do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociąga dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, uznaje się szkodę całkowitą. W ubezpieczeniach AC i OC nieco inaczej określa się, co to jest szkoda całkowita, jednak kwota odszkodowania wyliczona zostanie według tej samej zasady. Szkoda w samochodzie likwidowana z OC sprawcy podlega pełnej kompensacji, dlatego też środki pieniężne uzyskane z odszkodowania i zagospodarowania wraku, sprzedaży bądź złomowania,  powinny odpowiadać równowartości  rynkowej auta w dniu wypadku.

Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?

Wartość auta po szkodzie niekiedy bywa zawyżana wskutek indywidualnych korekt wprowadzonych do programu komputerowego, za pomocą którego ubezpieczyciel dokonał wyceny. W praktyce pojawiają się więc problemy ze zbyciem wraku. Ubezpieczyciel może, ale nie musi pośredniczyć w jego zagospodarowaniu. Jeśli odmówi pomocy, w pierwszej kolejności należy podjąć próbę samodzielnej sprzedaży po ustalonej przez towarzystwo cenie. Gdyby poszkodowany nie uzyskał pożądanej wartości, może zażądać pokrycia różnicy między szacunkową wyceną a kwotą uzyskaną ze zbycia. Należy nadmienić, że towarzystwo uzna roszczenie po przedstawieniu dowodów, iż działania zmierzające do zagospodarowania auta zostały przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności. W rozumieniu art. 6 k.c. to na osobie wywodzącej skutki prawne z faktu spoczywa obowiązek udowodnienia tego faktu. Przeczytaj też, jak sprzedać auto po szkodzie częściowej.

Gdzie zezłomować wrak?

Analogicznie roszczenie wyrównania odszkodowania przysługuje, gdy w odpowiedzi na wątpliwość „nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?”, poszkodowany zdecyduje się na złomowanie. W Polsce demontaż i sprzedaż części na własną rękę są nielegalne. Ustawa z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyraźnie wskazuje podmioty do tego uprawnione. Certyfikowane stacje demontażu działają na podstawie zezwolenia marszałka województwa. Wyrejestrowanie pojazdu możliwe jest po przedłożeniu w wydziale komunikacji stosownego zaświadczenia, które zawiera oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, a także tablic rejestracyjnych. Zaświadczenia o kasacji i wyrejestrowaniu auta stanowią podstawę ubiegania się od ubezpieczyciela stosownej dopłaty do odszkodowania oraz zwrotu niewykorzystanej składki z tytułu ubezpieczenia OC.

Kasacja samochodu – odszkodowanie

 

Jeżeli firma ubezpieczeniowa zadecyduje o szkodzie całkowitej od aktualnej wartości odejmie wartość jego pozostałości. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na kasację pojazdu odszkodowanie wypłaci Ci. Możesz zrobić z wrakiem to na co tylko masz ochotę. Możesz naprawić go i jeździć dalej albo zdecydować się na kasację samochodu po wypadku. Jeśli jednak auto nie nadaje się do naprawy zdecyduj się na kasację samochodu po wypadku w legalnej stacji demontażu. Dlaczego?

  • Dostaniesz zwrot składki OC za niewykorzystany okres
  • Otrzymasz dokumenty uprawniające Cię do wyrejestrowania auta.

Jak podnieść wartość samochodu przy wypłacie odszkodowania?

W momencie, gdy otrzymasz wypłatę odszkodowania po wypadku lub kolizji, istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc podnieść wartość pojazdu. Kluczowym elementem jest przeprowadzenie profesjonalnej wyceny auta po wypadku lub kolizji. Warto skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego, który dokładnie oceni stopień uszkodzeń i określi realną wartość pojazdu. Dobrze przeprowadzona wycena pojazdu po kolizji uwzględnia zarówno stan techniczny, jak i wizualny samochodu.

Kolejnym krokiem jest przemyślana decyzja dotycząca naprawy samochodu. Często naprawa pojazdu przy użyciu oryginalnych części lub wysokiej jakości zamienników może zwiększyć jego wartość. Warto również zadbać o regularne przeglądy i konserwację auta, co wpływa na jego stan techniczny i długowieczność. Przyjazd do warsztatu z pełną dokumentacją serwisową może być dodatkowym atutem przy wycenie pojazdu po kolizji.

Jak podnieść wartość samochodu przy wypłacie odszkodowania? Innym sposobem na podniesienie wartości samochodu jest rozważenie dodatkowych modyfikacji lub ulepszenia, które podkreślą indywidualny charakter pojazdu. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie modyfikacje są pozytywnie odbierane przez potencjalnych nabywców i mogą wpłynąć na wycenę pojazdu w niekorzystny sposób.

Czy wartość samochodu wpływa na wysokość AC przy wycenie samochodu po wypadku?

Wysokość ubezpieczenia AC (Autocasco) nie jest bezpośrednio uzależniona od wartości samochodu po wypadku. AC jest polisą ubezpieczeniową, która chroni nasz pojazd przed szkodami powstałymi w wyniku wypadku, kradzieży, pożaru itp. Wartość samochodu może jednak mieć znaczenie przy ustalaniu kwoty odszkodowania w przypadku całkowitej szkody.

W sytuacji, gdy samochód zostaje uznany za uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę, ubezpieczyciel stosuje zasadę wypłaty odszkodowania w oparciu o wartość pojazdu w dniu szkody. Wówczas odszkodowanie jest wyliczane jako różnica między wartością auta przed wypadkiem a wartością wraku po wypadku. Jest to tzw. odszkodowanie dyferencyjne.

Wartość samochodu po wypadku jest ustalana na podstawie rzeczoznawczej wyceny samochodu po wypadku , uwzględniającej stan techniczny i wizualny pojazdu. Nie jest to jednak bezpośrednio powiązane z wysokością ubezpieczenia AC, ponieważ polisa obejmuje koszty naprawy lub wypłatę odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia, niezależnie od wartości samochodu.