Najczęstsze skargi na TU przez poszkodowanych

Ubezpieczenia komunikacyjne są najczęściej wykupywanymi polisami przez Polaków, jak wynika z raportów z 2015 r. polscy kierowcy zakupili ponad 20 mln polis OC i około 5,5 mln ubezpieczeń AC. W związku z popularnością polis komunikacyjnych Rzecznik Finansowy otrzymuje wiele skarg.

Na co najczęściej się skarżymy?

Największe zarzuty do towarzystw ubezpieczeniowych mamy o brak uznania roszczenia odszkodowawczego za zasadne lub odmowę uznania części roszczenia. Wiele towarzystw utrudnia dostęp do akt szkody, brakuje informacji o niezbędnych dokumentach potrzebnych do likwidacji szkody. Wielu z nas zarzuca także brak odpowiedniego uzasadnienia swojej decyzji, a gdy jednak nasze roszczenie zostanie uznane zostanie za zasadne towarzystwa bardzo często załatwiają wszystko wolno i opóźniają wypłatę odszkodowania. Wśród skarg bardzo często pojawia się także problem sposobu w jaki likwiduje się szkodę, zaniżanie wartości pojazdu sprzed szkody lub niskie odszkodowanie.

Na które towarzystwa trzeba uważać?

Choć jak wynika z raportu najwięcej skarg dotyczyło towarzystwa PZU wcale nie oznacza to, że jest to towarzystwo którego należy unikać. Wynika to bowiem z największego udziału na rynku. Patrząc na liczbę skarg w stosunku do udziału na rynku poszkodowani najwięcej do zarzucenia mają towarzystwom Generali, Interisk, Benefia, a także TUW Pocztowe. Towarzystwa takie jak Ergo Hestia, Compensa, Allianz, Warta czy Uniqa bardzo dobrze wypadają w całym raporcie.

Jak podaje Rzecznik Finansowy liczba skarg z roku na rok maleję, jednakże dalej ubezpieczenia komunikacyjne stanowią największy problem wśród poszkodowanych.