Nie ma obowiązku wskazać kto prowadził samochód na zdjęciu z fotoradaru

W 2011 roku w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu miała miejsce sprawa, gdzie Sąd nałożył grzywnę 300 zł na oskarżonego, który odmówił wskazania kto kierował samochodem na zdjęciu z fotoradaru. Sąd wydając wyrok powołał się na art. 96 par. 3 Kodeksu Wykroczeń, który jasno mówi, że grzywna zostanie nałożona gdy osoba nie wskaże na żądanie uprawnionego organu komu powierzyła kierowania lub używania w określonym czasie.

W przytoczonej sprawie samochodem, który przekroczył prędkość nie kierował jego właściciel. Nie ma on jednak obowiązku podawania kto kierował pojazdem, jeśli dozwolona prędkość została przekroczona, samochód zostanie sfotografowany przez radar, ale przez słabą jakość zdjęcia nie ma możliwości zidentyfikowania kierowcy.

Sąd Okręgowy stwierdził, że właściciel nie ma obowiązku podawania kto kierował samochodem w określonym czasie, zwłaszcza gdy od czasu sfotografowania samochodu minęło sporo czasu, a dodatkowo użytkowników jest kilkoro.

Dodatkowo zgodnie z art. 183 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, świadek może uchylić się od zeznania, jeżeli mogłoby ono narazić najbliższą mu osobę na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dlatego właściciel samochodu może odmówić składania zeznań jeżeli mogłyby obciążyć kogoś z członków jego rodziny.