Niegroźna kolizja na parkingu

Stłuczki na parkingach zdarzają się niezwykle często – przyczyną jest rozkojarzenie, pośpiech, a także stres, aby nie otrzeć się o inny samochód, a dodatkowo nie wjechać w nadjeżdżający. Warto wiedzieć jak należy się zachować w takiej sytuacji, jak ustalić sprawcę i co zrobić gdy sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia.

Stłuczki na szczęście należą do grona niegroźnych kolizji drogowych. Przypomnijmy, że kolizją nazywamy zdarzenie w którym nie ma poszkodowanych, żaden z uczestników nie poniósł poważnych obrażeń, jednakże przynajmniej jeden z samochodów uległ uszkodzeniu.

Poniżej przedstawiamy zasady o których warto pamiętać:

  • Należy znaleźć jak najwięcej świadków, który znajdowali się w miejscu zdarzenia i wezwać odpowiednie służby jeśli zajdzie taka potrzeba
  • Wzywanie policji nie jest konieczne jeśli żaden z uczestników kolizji nie wnosi sprzeciwu co do przebiegu zdarzenia. Wystarczy wtedy spisać stosowne oświadczenie, zawierające dane personalne sprawcy, numer polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego w którym jest zawarte. Kierujący pojazdem musi złożyć odręczny podpis na oświadczeniu.
  • W przypadku gdy do kolizji doszło w miejscu oznaczonym znakiem Strefa Ruchu. Policja ma prawo ukarać sprawce mandatem, który stanowił zagrożenie, jednakże w przypadku jeśli samochód poszkodowany ma co najwyżej otarcia lub lekkie wgniecenie nie ma podstaw do wymierzenia mandatu, ponieważ sprawca nie stwarzał poważnego zagrożenia na drodze. W takiej sytuacji policja wystawi co najwyżej notatkę, która będzie podstawą do zgłoszenia roszczeń o odszkodowanie z OC sprawcy.

Jeżeli nie znamy sprawcy kolizji należy znaleźć jak największą ilość świadków, którzy mogą podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawcy i zdarzenia, jak marka i kolor samochodu, numery rejestracyjne czy orientacyjny czas zdarzenia. Warto również sprawdzić czy miejsce objęte jest monitoringiem wizyjnym.

Po ustaleniu sprawcy należy zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy który ma obowiązek wypłaty odszkodowania. Sprawca który uciekł z miejsca kolizji, a następnie został zidentyfikowany musi liczyć się z koniecznością zapłacenia mandatu, a także utraty wszystkich zniżek OC.