Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – obowiązki poszkodowanego.

Proces likwidacji szkody na osobie, która ma problem z uzyskaniem odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, może być bardzo trudny. Warto skorzystać z pomocy pełnomocnika kancelarii, jednak sam poszkodowany powinien prawidłowo spełnić wszystkie swoje obowiązki. Czego musi dopilnować?

Zacznij od podstaw, czyli dokumentacja wydatków co do złotówki.

Zakład ubezpieczeń sprawcy ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z powypadkowym leczeniem i rehabilitacją poszkodowanego. O środki starać się można również przed ich rzeczywistym poniesieniem. W tym celu należy wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zaliczkę, np. na podstawie zaleceń lekarskich. Można ją otrzymać także po zakończeniu leczenia lub odbyciu jego części. We wszystkich przypadkach wskazane jest jednak zbieranie dokumentacji związanej z wydatkami. Katalog środków dowodowych jest otwarty, jednak podstawą wypłaty odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia będą paragony i faktury.

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – nie tylko dowody finansowe.

Do obowiązków poszkodowanego należy zapobieganie zwiększeniu rozmiarów szkody. Minimalizacja szkody polega m.in. na wykazaniu zasadności korzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach NFZ. Poszkodowany powinien również uwiarygodnić konieczność leczenia w placówce prywatnej. Należy także przedstawić powiązania struktury kosztów szczegółowych z etapami powrotu do zdrowia. Tu mamy dobrą wiadomość. Niekiedy wystarczą umowy potwierdzające wykonanie usług pomocowych lub opiekuńczych, a czasami także oświadczenia osób trzecich, np. sąsiada o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala.

Pełnomocnik procesowy – rzecznik Twojego odszkodowania.

Każda suma odszkodowania ustalana jest indywidualnie przez ubezpieczyciela na podstawie wszystkich okoliczności zdarzenia. Wynika to z braku uregulowań odnośnie wysokości świadczeń. Aby zastosować wiarygodną argumentację, należy przedstawić dowody finansowe oraz dokumentację medyczną, a czasem również szczegółową opinię biegłych. Dlatego tak istotną funkcję pełni pełnomocnik, którego wybrać należy bardzo starannie. Jest on w stanie pomóc w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia jego wypłaty lub jest ono zaniżone. Wówczas sprawa kierowana jest do sądu, gdzie na podstawie szczegółów zdarzenia ustalana jest odpowiednia kwota.