Czy kierowca otrzyma odszkodowanie z OC za zderzenie z sarną?

Kolizja z sarną i innymi dzikimi zwierzętami jest dość powszechną przyczyną wypadków drogowych, szczególnie na obszarach leśnych i wiejskich.  Z raportu przygotowanego przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: „Wypadki Drogowe w Polsce” wynika, że w 2022 roku doszło do 257 wypadków spowodowanych przez dzikie zwierzęta. W ich wyniku 17 osób zginęło, a rannych było 289 osób. Czy za zderzenie z sarną odszkodowanie OC należy się każdemu kierowcy?

Co należy wiedzieć zanim dojdzie do potrącenia sarny?

Drogi w Polsce prowadzą przez obszary wędrowne zwierząt. Szczególnie często kierowcy podczas jazdy spotykają na nich sarny. To dzikie zwierzęta, które są szczególnie aktywne w okresie wiosennym i jesiennym o zmierzchu i w nocy.  Dlatego największe ryzyko kolizji z sarną występuje właśnie o tej porze. Sarny często wbiegają niespodziewanie na drogę, dlatego są trudne do zauważenia zwłaszcza w nocy.

Jeśli kierowca w czasie jazdy samochodem lub innym pojazdem, zauważy że na jezdnię wbiegła mu sarna, nie może trąbić, dlatego, że zwierzę może się spłoszyć. Powinien stabilnie prowadzić samochód, zmniejszyć prędkość i unikać ostrych zachamowań. Dzięki takiemu zachowaniu nie spowoduje zagrożenia na drodze? Co powinien zrobić, jeśli potrąci sarnę?

Kierowca powinien pozostać na miejscu

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, powinien pozostać na miejscu wypadku. Musi udzielić pomocy zwierzęciu, ponieważ za nieudzielenie pomocy i pozostawienie zwierzęcia grozi mu areszt lub kara grzywny w wysokości do 5000 złotych.

Kierowca powinien sprawdzić swój stan zdrowia oraz pasażerów

Najpierw powinien sprawdzić, czy sam nie odniósł obrażeń w wyniku kolizji. Jeśli wystąpiły obrażenia, powinien natychmiast, skontaktować się ze służbami medycznymi.

Kierowca powinien zabezpieczyć miejsce wypadku

Jeśli sarna jest na drodze lub stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu, powinien podjąć środki ostrożności. Powinien ustawić trójkąt ostrzegawczy, dzięki niemu ostrzeże innych kierowców o wypadku.

Kierowca powinien powiadomić odpowiednie służby

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt kierowca powinien powiadomić odpowiednie służby np.: policję lub straż miejską.  Dlatego że ranne zwierzę może potrzebować pomocy. Jeśli sarna zginie w wyniku wypadku samochodowego, konieczne będzie usunięcie jej z drogi po to, aby nie powodowała zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.  Kierowca może powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy. Kiedy na miejsce zdarzenia dotrze policja, funkcjonariusze sporządzą protokół zdarzenia, który może być ważnym dokumentem przy ubieganiu się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC.

Kierowca nie powinien podchodzić do rannego zwierzęcia

Sarny mogą być przerażone i zestresowane po kolizji. To dzikie zwierzęta, które mogą być agresywne, chcąc bronić  siebie. Dlatego ważne jest to, aby kierowca nie zbliżał się do sarny ani nie próbował jej dotykać. Powinien zaczekać na przybycie odpowiednich służb. Jeśli inne osoby znajdują się na miejscu wypadku, kierowca powinien je ostrzec przed podchodzeniem do sarny. Dlatego, że jeżeli zwierzę mocno zestresuje się może uwolnić ogromne ilości adrenaliny.

Kierowca powinien udokumentować szkodę

Jeśli kierowca zamierza starać się o odszkodowanie za zderzenie z sarną powinien e miarę możliwości  sfotografować miejsce zdarzenia, uszkodzenia pojazdu i ewentualne ślady potrąconej sarny. Dzięki dowodom w formie zdjęć , łatwiej udokumentuje skutki zdarzenia przy zgłaszaniu szkody ubezpieczycielowi.

Czy za potrącenie sarny odszkodowanie sarny się należy?

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego kierowcy i ma na celu pokrycie szkód wyrządzonych innym osobom lub ich mieniu w wyniku wypadku drogowego. Chroni właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich. Niektóre polisy OC mogą obejmować Jednak wiele polis OC może zawierać wyłączenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zderzenia z dzikimi zwierzętami. Dlatego każdy kierowca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami polisy i sprawdzić, czy zderzenie z sarną będzie podlegać ochronie polisy OC. Jeśli polisa OC nie obejmuje kolizji z sarną, kierowca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od osób trzecich odpowiedzialnych za zderzenie z sarną. To z czyjej polisy będzie mógł korzystać zależy od tego, czy na drodze znajdował się znak A-18b informujący o wtargnięciu zwierząt i czy w najbliższej okolicy odbywało się polowanie. Jeśli przy drodze nie było umieszczonego wymienionego znaku o odszkodowanie może ubiegać się u zarządcy drogi tj.:

  • Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku tzw. szybkiego ruchu, czyli autostrad lub ekspresowych;
  • Zarządów Poszczególnych Województw w przypadku Dróg Wojewódzkich;
  • Zarządów Poszczególnych Powiatów w przypadku Dróg Powiatowych;
  • Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w przypadku Dróg Gminnych;

Jakie dowody powinien przedstawić kierowca Towarzystwu Ubezpieczeniowemu w przypadku

Jeśli kierowca ubiegający  się o  otrzymanie za potrąconą sarnę odszkodowania OC, musi udowodnić, że do zderzenia z sarną doszło z winy zarządcy drogi lub koła łowieckiego, musi zebrać dowody na to. Należą do nich:  

  1. zdjęcia wykonane w miejscu, w którym doszło do kolizji i brak znaków ostrzegawczych przed wystąpieniem dzikich zwierząt;
  2. notatka policyjna;
  3. zeznania świadków; statystki wypadków z udziałem dzikich zwierząt w miejscu zdarzenia;

Czy zawsze ma znaczenie to, na jakiej drodze doszło do potrącenia sarny?

Ustalenie tego, na jakiej drodze doszło do zdarzenia, nie zawsze przesądza o możliwości uzyskania odszkodowania. Zdarza się, że kierowcy nie udaje się uzyskać odszkodowania od zarządcy drogi, jeśli okaże się, że zarządca nie miał obowiązku ustawienia znaku drogowego A-18b. Czasami za kolizję ze zwierzęciem odpowiada koło łowieckie. Dotyczy to dwóch sytuacji: gdy odbywały się polowanie lub inwentaryzacja.

Co należy zrobić, jeśli okaże się, że potrącona sarna uciekła?

Czasami kierowcom przydarza się sytuacja, w której potrącona sarna uciekła, ale jest niedaleko. Zwierzę podczas zderzenia może doznać szoku. W takiej sytuacji kierowca powinien zabezpieczyć swój pojazd, a następnie zadzwonić na policję, utrzymując kontakt wzrokowy za tym zwierzęciem. Powinien zrezygnować z gonienia go, ponieważ to nie ma sensu, zwierzę może jeszcze bardziej wystraszyć się i uciekać. Kierowca powinien czekać na przyjazd odpowiednich służb.

Zderzenie z sarną – odszkodowanie dla każdego?

Nie zawsze kierowcom udaje się wykazać winę zarządców dróg i nadleśnictwa i otrzymać za zderzenie z sarną odszkodowanie z ubezpieczenia OC. W najlepszej sytuacji są kierowcy, którzy posiadają dobrowolne ubezpieczenie AC z ochroną przed dzikimi zwierzętami. Posiadając je otrzymasz odszkodowanie na naprawę uszkodzonego samochodu i nie będziesz musiał dochodzić roszczeń od zarządcy drogi lub koła łowieckiego. Oprócz posiadania odszkodowania AC, zdecyduj się również na dodatkowe ubezpieczenie NNW, które stanowi odszkodowanie na wskutek uszczerbku na zdrowiu. Jeśli po zderzeniu z sarną doszło do uszkodzenia samochodu, ale i urazu, którego doznał kierowca, otrzyma odszkodowanie właśnie z NNW.

Zderzenie z sarną lub innymi dzikimi zwierzętami na drodze może stanowić poważne zagrożenie dla kierowców i pasażerów. Aby uniknąć kolizji, należy zachować ostrożność, zwłaszcza w okresach, kiedy sarny są najaktywniejsze. Po zderzeniu z sarną, kierowca powinien pozostać na miejscu, zadbać o swoje bezpieczeństwo i pasażerów, powiadomić odpowiednie służby i skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w celu sprawdzenia możliwości ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC. Polisy mogą mieć różne warunki, dlatego zaleca się dokładne zapoznanie się z umową ubezpieczenia i skonsultowanie z ubezpieczycielem w razie jakichkolwiek wątpliwości.