Potrącenie rowerzysty – odszkodowanie od kierowcy będącego sprawcą wypadku

Potrącenia rowerzystów, szczególnie w okresie letnim, nie należą do rzadkości. A niestety jak wiemy spotkanie roweru z samochodem na drodze powoduje raczej opłakane skutki po stronie rowerzysty. Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Jakie dokumenty należy skompletować?

Jeżeli do potrącenia dojdzie z winy kierowcy samochodu, możemy liczyć na odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Aby je uzyskać, warto skompletować wszelkie, wymagane dokumenty. W szczególności warto pozyskać protokół policyjny, o ile policja została wezwana na miejsce zdarzenia. To najbardziej rzetelny dowód, który obiektywnie opisuje całą zaistniałą sytuację. Poza tym należy pozyskać dane sprawcy, to znaczy jego imię i nazwisko, adres, a także informację o zawartej przez niego umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli tak zwanym OC. Przyda nam się nazwa ubezpieczyciela oraz numer polisy.

Odszkodowanie dla rowerzysty za wypadek – ile można uzyskać?

Jeżeli doznaliśmy jakichkolwiek obrażeń w związku z wypadkiem, warto też zgłosić się do szpitala. Sprawca będzie bowiem zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów, związanych z leczeniem oraz poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu. W tym zakresie musimy jednak zadbać o skompletowanie całej, uzyskanej w szpitalu dokumentacji medycznej. Będzie ona podstawą do stwierdzenia ewentualnego długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także możliwych, przyszłych konsekwencji doznanego urazu. W ramach odszkodowania za doznaną krzywdę możemy też uzyskać zwrot kosztów naprawy roweru lub zwrot jego wartości, o ile uległ zniszczeniu. Taki sam zwrot przysługuje nam za odzież, którą mieliśmy na sobie lub przedmioty osobiste. Dodatkowo możemy domagać się zwrotu kosztów zakupu potrzebnych leków, ewentualnej terapii i rehabilitacji, a także utraconych zarobków, w okresie, gdy poddawaliśmy się leczeniu.