Rekomendacja KNF, a zmiany na rynku ubezpieczeniowym

Ubezpieczyciele często stosują praktyki, które mają służyć obniżeniu kwoty odszkodowań nawet o 70%. Stosują do tego wiele sztuczek jak branie pod uwagę części zamiennych, a nie oryginalnych podczas tworzenia kosztorysu, stosują amortyzację części, a dodatkowo często całkowicie odmawiają wynajmu samochodu zastępczego.

Raport przedstawiony przez rzecznika ubezpieczonych wzbudził wątpliwości co do poprawności działalności wielu organów ubezpieczeniowych, a także stosowanych przez nich praktyk. Komisja Nadzoru Finansowego w tamtym roku podjęła stosowne kroki, aby zapobiegać takim sytuacjom. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymało klarowną instrukcję jakie praktyki są akceptowalne.

KNF podjęła te kroki ponieważ z raportu rzecznika wynikało, że wiele towarzystw obniża odszkodowanie naliczając amortyzację czyli częściowe zużycie części co jest niedozwoloną praktyką od wielu lat. Przez to wielu poszkodowanych kierowców musiało dokładać do naprawy samochodu z własnej kieszeni, ponieważ cena oryginalnych części była dużo wyższa niż ta uwzględniona w kosztorysie szkody. Drugą praktyką, którą rzecznik ubezpieczonych zarzucał ubezpieczycielom jest odmawianie pokrycia kosztów samochodu zastępczego, tłumaczących się, że osobom w dużych miastach z dostępem do komunikacji miejskiej pojazd zastępczy nie jest niezbędny. Rzecznik nie ma jednakże praw i możliwości, aby zaangażować się w zapobieganie takim praktykom, dlatego do działania wezwał Komisję Nadzoru Finansowego.

Rynek ubezpieczeń jest w lepszej kondycji po wprowadzeniu zmian, jednakże dalej zdarzają się przypadku złego traktowania poszkodowanych, nie udzielania im pełnej informacji o przysługującym im prawach, a odszkodowania są dalej zaniżane. Jeśli spotkali się Państwo z taką sytuacją, a ubezpieczyciel odmawia należnego odszkodowania zapraszamy do kontaktu.