Wysokość odszkodowania może być niższa przez wcześniejsze urazy i przebyte choroby

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt I C 236/13), który popierał swoje stanowisko wyrokiem Sądu Najwyższego przebyte choroby i urazy mogą wpłynąć z zmniejszenie kwoty należnego odszkodowania przy kolejnym wypadku.

W przedmiotowej sprawie poszkodowana doznała urazu kręgosłupa w wyniku zderzenia z metalową barierką w autobusie, gdy kierowca zbyt gwałtownie zahamował, próbując uniknąć zderzenia z samochodem osobowym. Uraz jakiego doznała poszkodowana był przyczyną jej tygodniowej hospitalizacji.

Ubezpieczyciel sprawcy nie podważał zasadności wypłaty odszkodowania i poszkodowana otrzymała 9000 zł kwoty bezspornej, jednakże stwierdziła ona, że odszkodowanie jest za niskie. Sprawa została skierowana na drogę sądową ponieważ w dalszym ciągu odczuwała ból, co utrudniało jej także w wykonywaniu codziennych czynności. Już w trakcie procesu Ubezpieczyciel przyznał, że ponosi odpowiedzialność jednakże nie za wszystkie jego skutki. Argumentował to, powołując się na kodeks cywilny, że poszkodowana cierpiała już wcześniej na urazy kręgosłupa, dlatego on odpowiedzialny jest jedynie za normalne skutki zdarzenia bądź zaniechania ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za skutki, które były spowodowane wcześniejszym złym stanem zdrowia poszkodowanej.

Sąd zarządził powołanie niezależnego biegłego, który potwierdził częściowo linię obrony Ubezpieczyciela, ponieważ poszkodowana w dalszym ciągu mogła normalnie funkcjonować, a poprzednie urazy oraz przebyte choroby mogły wpłynąć na obecny stan zdrowia przez co obniżają należne odszkodowanie. Poszkodowanej zostało jednakże wypłacone 30000 zł pomniejszone o poprzednio wypłaconą kwotę bezsporną czyli kilkanaście tysięcy więcej niż wskazał Ubezpieczyciel.

Częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowań, korzystają z tego, że wielu poszkodowanych nie posiada medycznej wiedzy i nie jest w stanie oszacować wartości należnego odszkodowania.  Jeśli mają Państwo problemy z uzyskaniem odszkodowania zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.