Jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej?

Jeżeli uczestniczyłeś w kolizji drogowej i w przypływie emocji spisałeś tylko oświadczenie ze sprawcą, rezygnując z wezwania Policji, nie panikuj. Jest ono dokumentem wystarczającym do uzyskania odszkodowania. Jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej? To wcale nie jest trudne.

Odwołanie oświadczenia a odszkodowanie

Jeżeli w wyniku kolizji drogowej nikt nie został ranny, a auto uległo nieznacznemu uszkodzeniu i może dalej jechać, ponieważ nie stanowi zagrożenia w ruchu drogowym, oświadczenie sprawcy stwierdzające jego przyznanie się do winy wystarczy, aby ubiegać się o należne nam odszkodowanie. Nawet jeśli w toku postępowania likwidacyjnego sprawca kolizji złoży kolejne oświadczenie, w którym nie przyznaje się do winy lub wskazuje inny przebieg zdarzenia, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do ustalenia osoby, która spowodowała kolizję oraz do wyjaśnienia wszystkich okoliczności wpływających na powstałe szkody. Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy? Każdy uczestnik zdarzenia ma prawo do aktywnego udziału w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej?

Na powyższe pytanie powinniśmy odpowiedzieć następująco – po pierwsze konieczne jest skontaktowanie się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Możemy wybrać dowolną formę kontaktu – osobiście w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego, telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Rekomendujemy formę pisemną, gdyż wówczas posiadamy dowód zgłoszenia szkody, co może mieć istotne znaczenie, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie dotrzyma ustawowego terminu wypłaty odszkodowania, a my będziemy ubiegać się o odsetki za nieuzasadnioną zwłokę. Pamiętajmy o tym, że to na roszczącym ciąży obowiązek wykazania terminu zgłoszenia szkody. Należy nadmienić także, że mamy prawo do uzyskania pomocy drogowej oraz prawo do pojazdu zastępczego.

Jaki jest termin zgłoszenia szkody?

Istotny w kontekście zgłoszenia szkody jest odpowiedni termin. Nawet w sytuacji, gdy posiadamy jedynie oświadczenie sprawcy kolizji, nie ma obowiązku, aby kontaktować się z ubezpieczycielem niezwłocznie po zdarzeniu. Co do zasady mamy aż trzy lata na zgłoszenie szkody, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Lepiej jednak nie zwlekać zbyt długo. Z czasem pozyskanie dowodów może być utrudnione, co nabiera znaczenia, gdy sprawca próbuje uchylić się od odpowiedzialności, podnosząc wady oświadczenia woli. Może nam to przysporzyć niepotrzebnych problemów w uzyskaniu należnego odszkodowania. Podsumowując, jak zgłosić szkodę z oświadczenia po kolizji drogowej, należy stwierdzić – najlepiej pisemnie i bez zbędnej zwłoki.