Gdzie zgłosić wypadek drogowy?

Najczęściej uczestnicy wypadku drogowego zdają sobie sprawę z tego, jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu oraz teren przed zatarciem śladów. Niewątpliwie są świadomi, że powinni ocenić, czy są ranni i czy ktokolwiek wymaga pomocy. Wiedzą, gdzie zgłosić wypadek drogowy. Wystarczy wezwać Policję. Protokół będzie kluczowym dowodem w postępowaniu likwidacyjnym.

Po wypadku drogowym zawsze wzywamy Policję

Zgłoszenie szkody wynikającej z wypadku drogowego ma dwa wymiary. Po pierwsze, zawsze powinniśmy wezwać Policję. Sporządzenie przez funkcjonariuszy notatki urzędowej daje pełniejszy obraz zdarzenia. Najczęściej zostaje wskazany sprawca. Okoliczności te zapewniają nam tym samym większy komfort i pewność. Po drugie, zgłoszenie roszczeń niejako inicjuje etap likwidacji szkody w oparciu o zebrany materiał dowodowy. O ile oczywistym jest, że Policję wzywamy dzwoniąc pod numer 997 lub 112, o tyle w odniesieniu do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, mamy niekiedy wątpliwości. A zatem, gdzie zgłosić wypadek drogowy? W tym zakresie istnieje kilka opcji w zależności od tego, jakie i czy w ogóle uczestnicy wypadku posiadają ubezpieczenia komunikacyjne.

 Szkoda z OC sprawcy

Jeśli sprawca posiada ważną polisę OC, należy skontaktować się z jego ubezpieczycielem. Możemy zdecydować się na wizytę w oddziale towarzystwa, wypełnić stosowne dokumenty i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia. Możemy również wybrać formę telefoniczną, mailową lub wysłać zawiadomienie za pośrednictwem tradycyjnej poczty z żądaniem potwierdzenia odbioru. Każda wersja jest dobra, ale forma pisemna najbardziej skuteczna i bezpieczna. Do zgłoszenia potrzebujemy danych sprawcy, a przede wszystkim numeru jego polisy OC.

Brak polisy OC – gdzie zgłosić wypadek drogowy?

Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli sprawca nie posiada polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenie i nie można ustalić jego tożsamości. Wówczas odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w związku z zastosowaniem przepisów art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Szkodę zgłaszamy do dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które przeprowadza wycenę, a następnie przekazuje dokumentację do Funduszu. W przypadku szkody materialnej musimy złożyć oświadczenie, że nie posiadamy ubezpieczenia AC. W przeciwnym razie do wypłaty odszkodowania będzie zobowiązany nasz ubezpieczyciel. UFG pokryje natomiast straty związane z utratą zniżek, a jeśli odszkodowanie wyczerpie sumę ubezpieczenia naszego AC, dopłaci różnicę. Fundusz ma miesiąc na rozpoznanie sprawy i wypłatę odszkodowania.

Nie trać głowy!

Wypadek komunikacyjny z pewnością powoduje ogromny stres. Nie działamy wtedy racjonalnie i ulegamy emocjom. Warto jednak zachować na tyle „zimnej krwi”, aby dokonać tych kilku podstawowych czynności. Niedopełnienie wszystkich formalności może skutkować tym, że ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania. W przypadku, gdy wyda decyzję odmowną lub odszkodowanie będzie zbyt niskie, mamy prawo wnosić odwołanie lub ewentualnie wystąpić na drogę sądową.