W jakich sytuacjach odpowiedzialność ubezpieczyciela OC jest wyłączona?

Czy zdajesz sobie sprawę, że jako kierowca ponosisz odpowiedzialność nie tylko za szkody wyrządzone z własnej winy? Odpowiedzialność cywilna kierowcy obejmuje także sytuacje, gdy szkody powoduje pasażer lub gdy samochód nie jest w ruchu. W tym artykule omawiamy to, na czym polega bezwzględna odpowiedzialność kierowcy. 

Dowiedz się więcej

Czy uzyskanie odszkodowania w wyniku szkody spowodowanej przez pasażera jest trudniejsze?

Kilka lat temu na parkingu pewnego supermarketu na Łotwie, pasażer stojącego samochodu nie rozejrzał się, otwierając drzwi i w  uszkodził zaparkowany obok pojazd. Kierowcy obu samochodów sporządzili stosowne oświadczenia. Poszkodowany zlikwidował natomiast szkodę na podstawie własnego ubezpieczenia autocasco. Jego ubezpieczyciel zwrócił się potem do ubezpieczyciela sprawcy z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów. Jak skończyła się ta sprawa? Ubezpieczyciel sprawcy odmówił wypłaty należności, ponieważ w jego ocenie nie było to zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Sprawa przetoczyła się przez wszystkie możliwe instancje sądów, aż w końcu dotarła do Sądu Najwyższego. Ten, mając wątpliwości, co do prawidłowego rozstrzygnięcia, zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czy Trybunał Sprawiedliwości pociągnął do odpowiedzialności kierowcę?

Trybunał Sprawiedliwości UE musiał zatem odpowiedzieć na pytania, czy czynność, polegająca na otwarciu drzwi stojącego pojazdu, stanowi użytkowanie pojazdu, które jest zgodne z jego funkcją, a zatem czy można w tej sytuacji mówić o ruchu pojazdów (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy komunikacyjnej), a także czy szkoda na mieniu osoby trzeciej może powstać w wyniku użytkowania pojazdu przez jego pasażera. W listopadzie 2018 r. wreszcie zapadło finalne orzeczenie. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że dla kwalifikacji tej szkody nie ma znaczenia, czy silnik pojazdu był włączony w chwili zdarzenia. Nie jest również istotne, że szkodę spowodował pasażer, a nie kierowca samochodu. Z przepisów unijnych wynika bowiem, że użytkowanie pojazdu odnosi się zarówno do kierowcy, jak i każdej innej osoby, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę objętą ubezpieczeniem.

Co oznacza dla kierowcy wyrok Trybunału Konstytucyjnego UE?

Odpowiedzialność cywilna kierowcy jest bezwzględna i obejmuje różne sytuacje. Dlatego ważne jest, abyś jako kierowca był świadomy swoich obowiązków i konsekwencji związanych z użytkowaniem pojazdu. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i ma na celu ochronę poszkodowanych osób.

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której pasażer spowoduje szkodę lub szkoda zostanie wyrządzona, gdy samochód nie jest w ruchu, ubezpieczyciel OC kierowcy powinien w zasadzie pokryć koszty odszkodowania. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela OC może być wyłączona. Dlatego zawsze warto znać swoje prawa i być dobrze zabezpieczonym w przypadku potencjalnych szkód.

Zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej kierowcy oraz konsultacja z Kancelarią Odszkodowawczą City mogą pomóc Ci w poznaniu twoich praw i ochronieniu się w razie potrzeby. Pamiętaj, że bezwzględna odpowiedzialność cywilna kierowcy dotyczy nie tylko Ciebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych. Bądź odpowiedzialnym kierowcą i pamiętaj o swoim obowiązku dbania o bezpieczeństwo na drodze oraz poza nią.