Bezwzględna odpowiedzialność kierowcy z OC

Jeżeli myślisz, że jako kierowca odpowiadasz wyłącznie za szkody, spowodowane z Twojej winy, w czasie jazdy, jesteś w błędzie. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmie również szkody, wyrządzone przez Twojego pasażera i to nawet wtedy, gdy samochód nie znajdował się w ruchu. Potwierdził to w swoim ostatnim orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE.

Trudna walka o odszkodowanie

Kilka lat temu na parkingu pewnego supermarketu na Łotwie, pasażer stojącego samochodu nie rozejrzał się, otwierając drzwi i w konsekwencji uszkodził zaparkowany obok pojazd. Kierowcy obu samochodów sporządzili stosowne oświadczenia. Poszkodowany zlikwidował natomiast szkodę na podstawie własnego ubezpieczenia autocasco. Jego ubezpieczyciel zwrócił się potem do ubezpieczyciela sprawcy z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów. Jak skończyła się ta historia? Oczywiście ubezpieczyciel sprawcy odmówił wypłaty należności, ponieważ w jego ocenie nie było to zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Sprawa przetoczyła się przez wszystkie możliwe instancje sądów, aż w końcu dotarła do Sądu Najwyższego. Ten, mając wątpliwości, co do prawidłowego rozstrzygnięcia, zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości UE musiał zatem odpowiedzieć na pytania, czy czynność, polegająca na otwarciu drzwi stojącego pojazdu, stanowi użytkowanie pojazdu, które jest zgodne z jego funkcją, a zatem czy można w tej sytuacji mówić o ruchu pojazdów (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy komunikacyjnej), a także czy szkoda na mieniu osoby trzeciej może powstać w wyniku użytkowania pojazdu przez jego pasażera. W listopadzie 2018 r. wreszcie zapadło finalne orzeczenie. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że dla kwalifikacji tej szkody nie ma znaczenia, czy silnik pojazdu był włączony w chwili zdarzenia. Nie jest również istotne, że szkodę spowodował pasażer, a nie kierowca samochodu. Z przepisów unijnych wynika bowiem, że użytkowanie pojazdu odnosi się zarówno do kierowcy, jak i każdej innej osoby, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę objętą ubezpieczeniem.