Co zrobić po wypadku komunikacyjnym?

Nikt z nas nie chce być sprawcą lub poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Na niektóre zdarzenia nie mamy niestety wpływu. Kiedy już przytrafi nam się takie nieszczęście, warto być na nie przygotowanym. W stresie i szoku podejmujemy czasem nieracjonalne działania. Właśnie dlatego dobrze jest mieć w głowie listę rzeczy, o których w takiej sytuacji warto pamiętać.

Dowiedz się więcej

Po pierwsze własne bezpieczeństwo

Po wypadku komunikacyjnym ważne jest przede wszystkim, aby zachować spokój i przestrzegać pewnych zasad postępowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Niezwykle istotne jest, aby w pierwszej kolejności upewnić się, że nie ma zagrożenia dalszych wypadków. Trzeba włączyć światła awaryjne, o ile oczywiście jest to możliwe. Należy też zadbać o widoczność miejsca wypadku, co sygnalizuje trójkąt ostrzegawczy ustawiony we właściwej odległości. Bez zapewnienia bezpieczeństwa samemu sobie, nie można pomóc innym osobom, a czasem nie myśląc o własnym zdrowiu i życiu tylko powiększamy rozmiary zaistniałej szkody lub utrudniamy pomoc tym, którzy jej od początku potrzebowali.

Po drugie pomoc rannym

W dalszej kolejności należy zorientować się czy ktokolwiek został poszkodowany w wyniku zdarzenia. Jeżeli tak, trzeba niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy. W Polsce obowiązuje numer 112. Kieruje on do systemu powiadamiania ratunkowego, czyli jednego z 17 centr powiadamiania ratunkowego. Dzwoniąc pod ten numer skontaktujemy się z operatorem numeru alarmowego. On zbierze niezbędne informacje na temat wypadku, a następnie prześle informację do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, które decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek. Warto też wspomnieć o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego nawet osoby głuche oraz niedosłyszące mogą dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Następnie z pomocą dyspozytora należy udzielić rannym pierwszej pomocy.

Po trzecie dowody dla ubezpieczyciela

W dalszej kolejności można pomyśleć o zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego, który przyda się w postępowaniu przed ubezpieczycielem lub w ewentualnej sprawie sądowej. Warto zapamiętać numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w wypadku, imiona i nazwiska kierowców oraz pasażerów, a także numery telefonów i adresy wszystkich osób zaangażowanych w wypadek, w tym świadków, którzy widzieli jego przebieg. Należy także wykonać zdjęcia uszkodzeń pojazdów, miejsca zdarzenia oraz wszystkich rzeczy, które mogą mieć związek z wypadkiem i jakikolwiek wpływ na ustalane później odszkodowanie czy same okoliczności zdarzenia.

Po czwarte oświadczenie sprawcy

Jeżeli możliwe jest ustalenie sprawcy, konieczne jest także spisanie stosownego oświadczenia. Ten dokument powinien opisywać okoliczności wypadku. Jednocześnie musi zawierać datę, godzinę, miejsce wypadku, dane wszystkich osób zaangażowanych i ich opis, w tym przede wszystkim dane osobowe sprawcy i poszkodowanego. Te informacje przydadzą się w kolejnym kroku, czyli podczas wykonania telefonu do ubezpieczyciela i zgłoszenia zaistniałej szkody. Stosowne świadczenie można uzyskać z OC sprawcy (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych), a będąc sprawcą wypadku z ubezpieczenia AC (autocasco).