Czy moje auto jest jezdne?

Wypadki i kolizje zdarzają się na drogach niestety stosunkowo często. Bywa tak, że w wyniku takiego zdarzenia policja zdecyduje się zatrzymać dowód rejestracyjny ze względu na stan techniczny pojazdu. Czy moje auto jest jezdne? Pytanie istotne, gdyż  charakter uszkodzeń nie pozostaje bez wpływu na prawo do zasadnego okresu najmu pojazdu zastępczego.

Pojazd a zabranie tablicy rejestracyjnej – czy moje auto jest jezdne?

Policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny w kilku określonych przypadkach. Kodeks drogowy jasno określa takie sytuacje. Możemy się z niego między innymi dowiedzieć, że zatrzymanie dowodu rejestracyjnego jest zasadne, gdy pojazd zagraża porządkowi ruchu drogowego, bezpieczeństwu kierowcy i innych uczestników, a także gdy naruszone są wymagania ochrony środowiska. Oprócz tego policja może także zatrzymać dowód, gdy badanie techniczne nie zostało wykonane w określonym terminie lub jednostka wykonująca badanie nie była do tego upoważniona.

Nie zawsze jednak zatrzymanie dowodu oznacza, że pojazd nie jest jezdny. W przypadkach, gdy samochód wymaga wykonania badania technicznego lub drobnej naprawy, policja może wydać specjalne zezwolenie na używanie auta przez okres 7 dni na określonych w pokwitowaniu warunkach.

Warto pamiętać także, że dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany nawet, gdy sam samochód nie budzi większych zastrzeżeń, np. wtedy gdy sam dokument jest nieczytelny, wydaje się podejrzany lub podrobiony.

Kiedy pojazd może być niejezdny – przegląd wad

Zdarzają się również wady techniczne, na podstawie których policja może stwierdzić, że pojazd jest niejezdny. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy podczas kolizji lub wypadku zostały uszkodzone ważne elementy nośne, takie jak konstrukcja nadwozia, podwozia oraz ramy. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego jest równoznaczne z usunięciem auta z drogi. Kto płaci za holowanie po szkodzie, zależy od kilku okoliczności: stanu kierowcy, charakteru uszkodzeń auta czy posiadanych ubezpieczeń.

Do innych usterek uniemożliwiających bezpieczne poruszanie się samochodem należą również wady ogumienia, uszkodzenia układu hamulcowego, głównie przewodu lub inne powodujące wyciek płynu hamulcowego, a także uszkodzenie świateł. Policja może również zwrócić uwagę na wyraźnie wyczuwalne luzy w układzie kierowniczym.

Warto wspomnieć, że stan techniczny pojazdu po wypadku przekłada się bezpośrednio na to, jak długo można jeździć samochodem zastępczym