Jak długo można jeździć samochodem zastępczym?

Uszkodzenie samochodu, które ma miejsce wskutek kolizji czy też wypadku rodzi szereg niekorzystnych dla poszkodowanego okoliczności mogących mieć realny wpływ na jego sytuację majątkową. Koszty naprawy to dopiero początek. W związku z uszkodzeniem rzeczy poszkodowanemu przysługuje również zwrot kosztów najmu auta zastępczego z OC sprawcy. Jak długo można jeździć samochodem zastępczym?

Kwestia uzasadnionego okresu najmu pojazdu zastępczego budzi wiele nieporozumień pomiędzy osobami poszkodowanymi a ubezpieczycielami. Zarówno linia orzecznicza SN, jak i stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych podlegały na przestrzeni lat licznym przekształceniom. Co do zasady przyjmuje się, że poszkodowany ma prawo do najmu pojazdu zastępczego oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów przez czas, w którym nie mógł korzystać z uszkodzonego auta.

Szkoda częściowa – auto przysługuje w okresie:

  • przypadającym na dzień zdarzenia do dnia zgłoszenia szkody – za standardowy przyjmuje się czas 3 dni,
  • kolejno od dnia zgłoszenia do dnia, w którym zostaną wykonane niezbędne oględziny przez fachowca wyznaczonego przez ubezpieczyciela,
  • który przypada na czas naprawy pojazdu,
  • dodatkowych oględzin, które mają na celu zweryfikowanie procesu naprawczego pojazdu,
  • który jest przeznaczony na sprawy związane ze znalezieniem właściwego warsztatu, odbiorem pojazdu i jego przekazaniem do naprawy,
  • który przypada na czas sprowadzenia niezbędnych części wymaganych do naprawy pojazdu.

Przy szkodzie częściowej  należy rozróżnić stan techniczny pojazdu. Jeżeli jest on jezdny, auto zastępcze przysługuje tylko na okres naprawy, jeżeli jest niejezdny już od dnia zdarzenia.

Szkoda całkowita – zasadny najem obejmuje okres:

  • od dnia wypadku do dnia zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi,
  • od chwili zgłoszenia szkody do dnia otrzymania odszkodowania,
  • niezbędny do sprzedaży wraku pojazdu,
  • niezbędny do nabycia pojazdu.

Bezgotówkowy najem – zgłoś się po auto zastępcze z OC sprawcy.

Wybór metody likwidacji szkody w praktyce może rodzić problemy z uznaniem przez zakład ubezpieczeń prawa do zasadnego okresu najmu. Towarzystwa ubezpieczeniowe każdorazowo badają okoliczności zdarzenia i indywidualną sytuację roszczącego w celu rozstrzygnięcia, jak długo można jeździć samochodem zastępczym. Często dominuje pogląd, zgodnie z którym w przypadku szkody częściowej wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu zwalnia TU z obowiązku zwrotu kosztów, gdyż poszkodowany nie zamierza naprawiać pojazdu i nie odczuwa negatywnych skutków utraty możliwości korzystania z rzeczy. Innym argumentem, na który chętnie powołują się ubezpieczyciele jest uznanie roszczenia z tytułu najmu na okres technologicznej naprawy pojazdu. Czy moje auto jest jezdne? To pytanie zadał sobie niejeden poszkodowany, który toczył spory o odszkodowanie. Tymczasem odmowa TU nie zawsze znajduje uzasadnienie w stanie faktycznym.

Kancelaria Citi oferuje kompleksową usługę bezgotówkowego najmu. Pojazd zastępczy z OC sprawcy otrzymasz bezpłatnie w tej samej klasie co uszkodzony. Posiadamy auta ze wszystkich segmentów. Nie musisz obawiać się formalności, gdyż pomożemy w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, a także rozliczymy się w Twoim imieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym.