Jak podwyższyć wycenę szkody po wypadku?

Jesteś osobą poszkodowaną w kolizji bądź wypadku i otrzymałeś odszkodowanie z OC sprawcy z tytułu uszkodzonego auta? Uważasz, że jest zaniżona wycena z OC sprawcy? Poniżej podpowiadamy, co powinieneś zrobić, abyś uzyskał wyższe odszkodowanie z OC sprawcy.

Dowiedz się więcej

Jak TU zaniżają wycenę szkody z OC?

W kosztorysach naprawy pojazdu bardzo często pojawiają się nieprawidłowości, które mogą być przyczyną zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Najczęściej dotyczy to poniższych przykładów:

  • Użycia do wyceny wartości części nie będących częściami oryginalnymi, bądź wprowadzonych na rynek przez tak zwanych alternatywnych dostawców. W myśl art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wycena kosztorysu w oparciu o części alternatywne ma uzasadnienie tylko wówczas, jeśli występowały one w pojeździe przed wypadkiem lub gdy poszkodowany wyraził zgodę na ich zastosowanie. Jeśli więc przed wystąpieniem szkody posiadałeś w swoim samochodzie część oryginalną, możesz domagać się wykorzystania tożsamej przy naprawie auta.
  • Amortyzacja części, tzw. „urealnienie” wartości. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. III CZP 80/11) odszkodowanie obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeśli ubezpieczyciel nie wykaże wzrostu wartości auta sprzed szkody przy naprawie z zastosowaniem części oryginalnych, nie może uwzględniać amortyzacji części.
  • Zaniżenie stawki za roboczogodzinę. Ubezpieczyciele stosują uśrednione stawki warsztatów nieautoryzowanych, podczas gdy w ASO są one kilkukrotnie wyższe.
  • Pominięcie kosztów naprawy jako niepozostających w związku ze szkodą. Na wstępnym etapie postępowania likwidacyjnego możliwość udokumentowania zakresu zniszczeń auta jest zależna od sporządzenia dokumentacji fotograficznej pojazdu przed i tuż po wypadku.
  • Odszkodowanie pomniejszone o podatek VAT. SN postanowieniem z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) ustalił, że odszkodowanie wyliczone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Co może zrobić poszkodowany, aby wycena szkody OC była wyższa?

Towarzystwa ubezpieczeniowe wyceniają naprawy pojazdów na podstawie katalogów Audatex lub EurotaxGlass’s. Programy pozwalają wprowadzić odpowiednie założenia i korekty w oparciu o zróżnicowane ceny części zamiennych oraz koszty usług za naprawę. Rzeczoznawca dysponuje więc dużym marginesem błędu, dlatego kosztorys ubezpieczyciela należy traktować jako ofertę wstępną.

Przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dalszych roszczeń. Jak zwiększyć kosztorys? Negocjacji podlegają chociażby ceny, dostępność, dobór części zamiennych czy też koszty robocizny. Jeśli uważasz, że parametry te zostały zaniżone należy udokumentować swoje stanowisko. Najlepiej przedstawić kosztorys warsztatu samochodowego lub wycenę niezależnego rzeczoznawcy.

Bardzo często ubezpieczyciel nie uzna reklamacji, niejednokrotnie motywując, że poszkodowany przyjmuje odszkodowanie pieniężne i nie zamierza dokonać naprawy. Pytanie – czy muszę naprawić pojazd po szkodzie? W przypadku szkód likwidowanych z OC nie masz takiego obowiązku. Możesz oczywiście dołożyć z własnej kieszeni i wystąpić o zwrot poniesionych kosztów za faktyczną naprawę, samodzielnie złożyć pozew w sądzie wraz z żądaniem odsetek za zwłokę lub skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

Ostatnie rozwiązanie daje szanse na polubowne zakończenie sprawy i podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym po przedstawieniu zweryfikowanego kosztorysu, a więc szybką wypłatę pieniędzy. Jednocześnie w przypadku postępowania sądowego możesz liczyć na pełnomocnika. Skuteczne dochodzenie odszkodowań zależne jest od tego, kto zajmie się szkodą. Standard świadczonych usług wyznacza wybór odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej.

Czy warto zdecydować się na naprawę ASO z OC sprawcy?

Wielu poszkodowany zastanawia się nad tym, czy  naprawa w ASO z OC sprawcy (Autoryzowanym Serwisie Samochodowym) jest korzystna?  Taka naprawa może zwiększyć szansę na zwiększenie szacowania szkody samochodu. ASO często stosuje oryginalne części i wyższe stawki robocizny, a to może wpłynąć na podwyższenie kosztorysu naprawy. Wycena szkody po wypadku jest wtedy oparta na rzeczywistych kosztach naprawy w autoryzowanym serwisie, a to daje większą podstawę do negocjacji z ubezpieczycielem.

Jeśli chcesz uzyskać pełną wycenę szkody po wypadku, koniecznie udokumentuj wszystkie naprawy i zakupione części rzeczoznawcy. Taka osoba może dokonać niezależne szacowanie szkody samochodu na podstawie rzeczywistych kosztów naprawy, uwzględniając oryginalne części i właściwe stawki robocizny. Wycena szkody po wypadku przez  rzeczoznawcę może stanowić silny argument w negocjacjach z ubezpieczycielem w celu podwyższenia odszkodowania.

Co jeszcze możesz zrobić, żeby podwyższyć wycenę szkody Z OC?

W celu wsparcia swoich argumentów dotyczących zaniżonego kosztorysu odszkodowania z OC sprawcy, zbierz  dodatkowe dowody i informacje. Możesz zrobić szczegółowe zdjęcia uszkodzeń pojazdu oraz dokumentować wszelkie dodatkowe koszty związane z naprawą, takie jak wynajem samochodu zastępczego czy koszty transportu. Dodatkowo, możesz zgromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające wartość oryginalnych części lub kosztów naprawy, takich jak: faktury, rachunki czy wyceny części samochodowych przez niezależnych rzeczoznawców. Im lepiej udokumentowane będą Twoje roszczenia, tym większa szansa wycenę szkody z OC na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania.

Pamiętaj, że proces dochodzenia wyższej wyceny szkody z OC i wyceny części samochodowych  sprawcy może być czasochłonny i wymagać determinacji. Warto jednak podjąć wysiłek, aby uzyskać należne odszkodowanie, które pokryje rzeczywiste koszty naprawy i przywróci Twój pojazd do stanu sprzed wypadku.

Czy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy ds. szkód komunikacyjnych w przypadku zaniżonej wyceny?

Jeśli masz  wątpliwości co do zaniżonej wyceny szkody z OC sprawcy oraz zaniżonego kosztorysu odszkodowania, skorzystaj z usług rzeczoznawcy ds. szkód komunikacyjnych. Rzeczoznawca jest niezależnym ekspertem, który dokładnie oceni zakres uszkodzeń pojazdu i sporządzi profesjonalną wycenę naprawy. Posiadając specjalistyczną wiedzę oraz dostęp do aktualnych informacji dotyczących cen części samochodowych i kosztów robocizny, rzeczoznawca będzie w stanie rzetelnie oszacować pełną wartość szkody.

Współpraca z rzeczoznawcą ds. szkód komunikacyjnych może okazać się dla Ciebie kluczową dla uzyskania sprawiedliwego odszkodowania. Rzeczoznawca może sporządzić profesjonalny raport, który będzie stanowił mocny dowód w negocjacjach z ubezpieczycielem. Przed podjęciem współpracy z rzeczoznawcą, warto sprawdzić jego kompetencje i doświadczenie, a także zasięgnąć opinii innych osób, które korzystały z jego usług.

Kiedy jako poszkodowany w wypadku otrzymasz zaniżoną wycenę szkody z OC sprawcy, ważne jest, abyś nie pozostał bezczynny. Pamiętaj, że masz prawo do sprawiedliwego odszkodowania za uszkodzenia pojazdu. W przypadku wątpliwości co do wyceny, zawsze warto podjąć działania mające na celu zwiększenie kosztorysu i uzyskanie pełnej rekompensaty. Możesz samodzielnie zgromadzić niezbędne dowody i argumenty, skorzystać z porady prawnika lub skorzystać z usług rzeczoznawcy ds. szkód komunikacyjnych. Pamiętaj także o możliwości złożenia reklamacji i negocjacji z ubezpieczycielem w celu osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia. Jeśli zdecydujesz się na naprawę pojazdu w autoryzowanym serwisie ASO z OC sprawcy, upewnij się, że uwzględniono wszystkie niezbędne koszty i części oryginalne. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która pomoże Ci w procesie dochodzenia swoich praw. Pamiętaj, że zdecydowane działanie może przynieść pożądane rezultaty i umożliwić uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty za poniesione szkody.