Jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce?

Kolizją drogową określa się zwykle zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, może więc przytrafić się każdemu. Warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji, a przede wszystkim, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce, by zawierało wszystkie niezbędne informacje.

Kiedy spisać oświadczenie?

Aby w ogóle doszło do spisania oświadczenia, żaden z uczestników kolizji nie może zgłaszać zastrzeżeń dotyczących przebiegu zdarzeń czy kwestii takich, jak rozmiar uszkodzeń czy stan zdrowia uczestników. Tylko wtedy nie musimy zastanawiać się, czy wezwać policję po stłuczce, a sprawę można rozwiązać polubownie.

Jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce?

Takie oświadczenie koniecznie musi zawierać dane kierowców oraz właścicieli pojazdów, numery rejestracyjne, nazwy firm ubezpieczeniowych, numery polis, datę i miejsce zdarzenia, a także opisywać zakres uszkodzenia pojazdów i okoliczności, w jakich doszło do stłuczki. Z oświadczenia jednoznacznie powinno wynikać, który z uczestników kolizji jest sprawcą. Bardzo ważną kwestią jest także uwzględnienie świadków, a więc podanie ich danych osobowych, adresu i kontaktu telefonicznego. Na końcu dokumentu musi znajdować się także podpis poszkodowanego oraz sprawcy, jak również warto zadbać o autoryzację świadków. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenia, że sprawca odwoła oświadczenie, wzywamy policję. Spisanie protokołu w takiej sytuacji uchroni przed problemami z uzyskaniem odszkodowania. Niestety na miejscu zdarzenia nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy sprawca na wezwanie ubezpieczyciela potwierdzi oświadczenie. Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy? Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wyjaśnienia okoliczności stłuczki z zachowaniem należytej staranności oraz przeprowadzenia dodatkowych dowodów, np. z zeznań świadków, opinii rzeczoznawcy, dokumentacji fotograficznej czy zapisów z monitoringu.

A może „Na wypadek”?

W przypadku kolizji na drodze pomocna na pewno okaże się bezpłatna aplikacja „Na wypadek”. Skierowana jest do osób poszkodowanych, które chcą się dowiedzieć, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce. Można ją pobrać ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jej działanie jest w pełni skoordynowane z bazą informacji o umowach ubezpieczenia prowadzonych przez Fundusz. „Na wypadek” zawiera propozycje wariantów postępowania zarówno w przypadku kolizji czy wypadków z udziałem zwierząt. Dzięki niej wystarczy zeskanować kod QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu sprawcy, a wszystkie niezbędne informacje zostaną udostępnione z bazy UFG. Należy jednak pamiętać, że „Na wypadek” nie może zastąpić pisemnego oświadczenia sprawcy.