Czy wezwać policję po stłuczce?

Korzystanie z ruchu drogowego niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy ostrożni, niesie ze sobą ryzyko kolizji. Często szkody wydają się niewielkie, uczestniczy są zgodni, co do przebiegu zdarzenia, a sprawca przyznaje się do winy. Czy wezwać policję po stłuczce?

Kiedy wystarczy oświadczenie?

Jeżeli straty nie są duże, nikomu nic się nie stało, a kwestia winy jednego z kierowców jest oczywista i żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń, wystarczy spisać wspólne oświadczenie. Gotowe druki można pobrać z Internetu i wozić je ze sobą. Jeśli nie posiadamy takiego wzoru, musimy wiedzieć, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce, gdyż jest ono bardzo istotne podczas likwidacji szkody.

Obowiązek wezwania policji.

O tym, czy wezwać policję po stłuczce, nie zawsze możemy decydować w sposób dowolny. Jeżeli podejrzewamy, że sprawca kolizji prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, bądź nie posiada kompletu ważnych dokumentów – w tym polisy OC – mamy obowiązek zadzwonić po policję. Ta musi być obecna również w przypadku, gdy ktoś został ranny lub gdy są ofiary śmiertelne, bądź jeżeli wezwano karetkę pogotowia albo straż pożarną. Jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub w kolizji uczestniczył zagraniczny kierowca, również nie obędzie się bez interwencji funkcjonariusza.

Kiedy zadzwonić?

Nie ma żadnych przepisów zabraniających skorzystania z pomocy policji w przypadku, gdy nie jest spełniony żaden z powyżej wymienionych warunków. Czy wezwać policję po stłuczce, bardzo często jest kwestią umowy pomiędzy kierowcami. Jeżeli jednak żaden z nich nie poczuwa się do winy lub obawiamy się, że sprawca nie potwierdzi wersji zawartej w oświadczeniu i nie przyjmie odpowiedzialności za kolizję, w takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zadbać o to, aby protokół został spisany.