Odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy

W przypadku kolizji – wypadku komunikacyjnego, na odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści mogą liczyć ci, którzy przy użyciu samochodu wykonują działalność gospodarczą. Sztandarowym przykładem w tym zakresie mogą być zawodowi kierowcy, tacy jak chociażby taksówkarze. Dlaczego przedstawiciele tego zawodu mogą zyskać więcej? Odpowiedź brzmi – ponieważ używają samochodu do celów zarobkowych. W ich przypadku w grę będzie zatem wchodziło również odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy.

Odszkodowanie za postojowe taxi – zakres roszczenia

Sprawca wypadku, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania. Z tego wynika, iż musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem sprawcy a doznaną przez poszkodowanego szkodą. Przy czym szkodę należy rozumieć dwojako – w postaci damnum emergens (czyli szkody rzeczywistej) oraz lucrum cessans (czyli utraconych korzyści). Poszkodowany będzie miał nie tylko roszczenie, związane z koniecznością naprawy samochodu. W odniesieniu do taksówkarzy należne będzie również odszkodowanie za postojowe taxi.

Rodzaj szkody a okres przestoju

Okres, w którym taksówkarz nie zarabia, a zatem możemy mówić o utraconych korzyściach, z reguły uzależniony jest od rodzaju szkody oraz okresu naprawy. Uznaje się, że maksymalny, technologiczny czas potrzebny na naprawę wynosi od 3 do 5 dni, w przypadku gdy uszkodzenia są niewielkie. Czy moje auto jest jezdne zależy od tego, w jakim stopniu zostało uszkodzone, czy można się nim poruszać zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.

Jeśli miejsce miała szkoda częściowa w stopniu uniemożliwiającym dopuszczenie samochodu do ruchu, odszkodowanie za postojowe taxi będzie przysługiwało od daty zgłoszenia szkody do czasu zakończenia naprawy. Do tego należy wliczyć oczekiwanie na oględziny pojazdu, dostarczenie kosztorysu czy sprowadzenie potrzebnych części.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy zostanie wypłacone za okres od dania zgłoszenia szkody do dnia wypłaty środków pieniężnych za zniszczony pojazd. Dodatkowo jeśli nie możemy naprawić auta po stłuczce, gdyż jest to niewykonalne lub nieopłacalne, a przy tym mamy trudności ze sprzedażą wraku, zasadny okres postojowego ulega wydłużeniu do dnia zakupu nowego pojazdu.

Co powinien zrobić taksówkarz, aby otrzymał dniówki postojowe?

Aby kierowca taksówki mógł otrzymać dniówki postojowe, musi spełnić pewne warunki i podjąć odpowiednie kroki. Oto ogólne wytyczne dotyczące uzyskania dniówki postojowej:

  1. Kierowca taksówki powinien niezwłocznie zgłosić szkodę do odpowiednich instytucji, takich jak policja lub firma ubezpieczeniowa, w zależności od sytuacji.
  2. Ważne jest, aby zachował wszelką dokumentację związana z kolizją lub wypadkiem, w tym raporty policyjne, zgłoszenia szkody, kosztorysy naprawy, faktury za usługi naprawcze itp. Dokumenty te będą potrzebne jako dowód utraconych korzyści.
  3. Kierowca taksówki powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wykonuje działalność gospodarczą jako taksówkarz, takie jak umowa z taksówką, licencja taksówkarska, dowód rejestracyjny pojazdu służącego do celów zarobkowych itp.
  4. Kierowca powinien udokumentować okres, w którym nie był w stanie pracować z powodu uszkodzenia pojazdu. Należy uwzględnić czas naprawy, oczekiwanie na oględziny i dostarczenie kosztorysu, zamówienie potrzebnych części lub ewentualne inne czynniki wpływające na czas przestoju.
  5. Kierowca taksówki powinien złożyć formalne roszczenie o odszkodowanie, w którym uwzględni dniówki postojowe. W roszczeniu powinny być zawarte szczegóły dotyczące utraconych korzyści oraz wszelka dostępna dokumentacja i dowody.

Jak uzyskać odszkodowanie postojowe dla taksówkarzy?

Ubezpieczyciele zawsze liczą postojowe na niekorzyść poszkodowanego, z naszej wieloletniej praktyki wynika, iż średnio taksówkarz dostaje o połowę mniej z tego co powinien, gdy robi to sam.

Powierzenie nam kwestii postojowego „od A do Z” pozwoli uzyskać dużo większą wypłatę i nawet uwzględniając naszą prowizję wychodzi się na tym korzystniej.

Uzyskiwaliśmy już dla naszych klientów postojowe w wysokości nawet 200 zł za każdy dzień przestoju.