Auto zastępcze z OC sprawcy

Samochód zastępczy z OC sprawcy – pojazd zastępczy z OC sprawcy

Korzystanie z samochodu w dzisiejszych czasach jest często koniecznością. Związane jest to z wykonywanego zawodu, a także miejsca zamieszkania.  Jeżeli podczas wypadku samochodowego Twój pojazd został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jazdę zgodnie z przepisami lub pojazd został zabrany do warsztatu na czas naprawy, przysługuje Ci auto zastępcze z OC sprawcy wypadku.

BEZGOTÓWKOWY WYNAJEM POJAZDÓW ZASTĘPCZYCH

Kancelaria Odszkodowawcza Citi świadczy wynajem aut zastępczych za darmo w przypadku gdy Twój samochód uległ uszkodzeniu z winy innego kierowcy. Samochód przysługuje Ci niezależnie czy samochód służył Ci do celów prywatnych czy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

AUTA ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY

W naszej ofercie pojazdów na wynajem znajdują się samochody zarówno osobowe jak i dostawcze. Posiadamy także pojazdy specjalistyczne oraz służące do nauki jazdy. Staramy się, aby wybrany dla Ciebie pojazd był w tej samej klasie co uszkodzony. Informacji o aktualnie wolnych pojazdach udzielamy telefonicznie – Kontakt

Auta zastępcze na czas naprawy są przyznawane poszkodowanemu niezależnie czy likwidacja szkody przebiega w formie bezgotówkowej czy kosztorysowej. W przypadku gdy uszkodzony pojazd jest naprawiany w warsztacie w formie bezgotówkowej, auto zastępcze przysługuje do czasu odbioru naprawionego samochodu. Jeżeli naprawa jest realizowana na podstawie kosztorysu z towarzystwa ubezpieczeniowego czas wynajmu samochodu będzie indywidualnie oszacowany przez pracownika.

WYNAJEM AUTA ZASTĘPCZEGO – PROCEDURY

W pierwszej kolejności należy twierdzić sprawcę wypadku, przy niewielkich stłuczkach wystarczy podpisanie oświadczenia. W przypadku większych kolizji, także z udziałem kilku aut, należy wezwać policję.

Kancelaria Odszkodowawcza Citi pomoże w załatwieniu wszystkich formalności związanych z bezgotówkowym wynajmem z OC sprawcy. Wystarczy, że przyjdziesz do naszego biura, a spisanie wszystkich dokumentów nie potrwa dłużej niż wypicie kawy, którą poczęstujemy Cię w biurze.

Zorganizujemy dla Ciebie także holowanie uszkodzonego pojazdu do wskazanego warsztatu, gdzie będzie również czekał pojazd zastępczy. Holowanie oraz auto zastępcze opłacane jest z OC sprawcy wypadku.

Klasa samochodu zastępczego

Samochód zastępczy nie może być wynajmowany w klasie wyższej niż pojazd uszkodzony. W naszej ofercie posiadamy samochody różnej klasy, od małych pojazdów osobowych, poprzez samochody średniej klasy, aż po samochody dostarczę o DMC 3,5 t. Dla naszych klientów zawsze staramy zapewnić się pojazd w tej samej klasie co samochód uszkodzony.

Sprawdź dostępne samochody

AUTO ZASTĘPCZE Z OC SPRAWCY – ASPEKTY PRAWNE

Obciążenie za pojazdy zastępcze z OC sprawcy podchodzą pod art. 361 § 2 k.c. który mówi o naprawieniu szkody w granicach normalnego związku przyczynowego, straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Należy zaznaczyć, że uszczerbek majątkowy może być związany ze stratą rzeczywistą, która powoduje zmniejszenie majątku poszkodowanego lub z utratą korzyści przez poszkodowanego, gdzie prawdopodobne było powiększenie jego majątku gdyby nie wypadek.

W przypadku gdy mówimy o wynajmie pojazdu z OC sprawcy wyróżniamy dwa rodzaje szkody:

  • strata rzeczywista to wielkość poniesionych kosztów na wynajem samochodu, które były niezbędne ze względu na brak możliwości użytkowania własnego auta
  • utracona korzyść ma miejsce jeżeli poszkodowany nie był w stanie wykonać usługi bądź zlecenia, a jest to wykonywane w ramach pracy zarobkowej. Np. gdy uszkodzeniu uległa taksówka, a w czasie jej naprawy nastąpi utrata zarobków

AUTO ZASTĘPCZE PRZY STRACIE RZECZYWISTEJ

Gdy w wyniku wypadku samochodowego poszkodowany traci możliwość wykorzystywania swojego pojazdu jest to szczególny rodzaj szkody majątkowej. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku gdy poszkodowany samochód zaspokaja potrzeby, które mogą być jednocześnie zaspokojone zastępczo dzięki wynajęciu pojazdu zastępczego. Wydatki, które musi ponieść poszkodowany skutkują uszczupleniem jego majątku i są składnikiem uszczerbku majątkowego w jego mieniu. W przypadku gdy poszkodowany traci możliwość skorzystania z samochodu przysługuje mu całkowite pokrycie kosztu wynajęcia pojazdu zastępczego w tej samej klasie. O tym czy poszkodowanemu należy się samochód zastępczy na czas wyłączenia z ruchu własnego pojazdu wielokrotnie było potwierdzane przez Sądy równych instancji, w tym Sąd Najwyższy.

Zobacz wybrane orzeczenia

Nie trudno jest zauważyć, że linia orzecznictwa jest utrwalona i wskazuje, że koszty, które poszkodowany ponosi w związku z wynajmem samochodu zastępczego pozostaje w związku przyczynowo skutkowym z kolizją i jest to szkoda w rozumieniu art. 361 kodeksu cywilnego.

Według przepisów prawa samochód zastępczy należy się zarówno osobom prywatnym jak i tym, które prowadzą działalność gospodarczą. W praktyce jednak wygląda to inaczej, ponieważ ubezpieczyciel często odmawia zwrotu kosztów wynajmu osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże nie ma bowiem znaczenia czy samochód użytkowany jest prywatnie czy do prowadzenia działalności. Istotny jest fakt, że powstała szkoda materialna. Prawo do zwrotu kosztów za wynajem auta zastępczego przysługuje zarówno w jednym jak i drugim przypadku.

Okresem na który auto zastępcze przysługuje poszkodowanemu, to czas w którym nie jest on w stanie użytkować własnego pojazdu. Z przyczyn niezależnych samochód może przebywać dłużej w zakładzie i ten czas także powinien być uwzględniony. Technologiczny czas naprawy, wyliczany jest na podstawie kalkulacji i jest on bardzo teoretyczny. Nie uwzględnia czynników jak czas oczekiwania na części zamienne lub dokonania ponownych oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę.

Poszkodowanemu należy się zwrot kosztu za wynajem pojazdu zastępczego za okres obejmujący dzień uszkodzenia pojazdu aż do jego odbioru z warsztatu lub do czasu zakupu  nowego samochodu w przypadku gdy szkoda była całkowita.

Poszkodowany ma jednakże obowiązek bezzwłocznie oddać pojazd do warsztatu i udostępnić go do oględzin rzeczoznawcy. Auto zastępcze jest wynajmowane tylko i wyłącznie gdy jest ono niezbędne do normalnego funkcjonowania poszkodowanego.