Blog

  • Słowniczek pojęć odszkodowania – ubezpieczenia

    Opublikowano 14 stycznia 2016

    Assistance – usługa zakładająca pomoc klientowi w określonych sytuacjach, powstałych najczęściej w wyniku zdarzenia losowego. Do usług assistance zaliczane jest: pomoc w podróży, dowóz benzyny oraz holowanie. Direct – bezpośrednia sprzedaż ubezpieczeń, bez udziału pośrednika. W Polsce najczęściej utożsamiana ze sprzedażą przez telefon i internet. Szersze pojęcie obejmuje także... czytaj więcej